Giáo án Tiếng Anh lớp 2 Tuần 16 sách Macmillan

Giáo án lớp 2 môn tiếng Anh Tuần 16

Nằm trong tài liệu Giáo án môn Tiếng Anh 2 theo tuần, giáo án Tiếng Anh 2 Macmillan 2 Tuần 16 dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Nội dung giáo án được ghi ngắn gọn theo trình tự thực tế sẽ diễn ra trong giờ lên lớp giúp giáo viên chuẩn bị đứng lớp hiệu quả.

WEEK 16 – PERIOD 31

UNIT 10: IN THE CLASSROOM

Lesson 1

I. Objectives

By the end of the lesson, student will be able to:

- identify word er, sound / /

- listen and identify some new words: baker, teacher, dancer, driver

II. Teaching aids

- Teacher’s: student’s and teacher’s book, cassette, recording

- Students’: books, notebooks, workbooks.

IIII. Procedures

*Warm up: Sing

A. Presentation

Activity 1. Look, listen and repeat

- Look at the picture

- Listen to the recording a few times

- Listen and repeat word by word

- Listen, point and repeat

- Work in groups to repeat

**Ss & T’s assessment: give oral comments (focus on their exact words and pronunciation)

B. Practice

Activity 2: Play game Slap the board

** T’s assessment: identify the words

C. Application

- Learn new words by heart.

WEEK 16 – PERIOD 32

UNIT 10: IN THE CLASSROOM

Lesson 2

I. Objectives

By the end of the lesson, students will be able to:

- identify correctly words

- pronounce correctly word er to chant well

- listen and tick some pictures

II. Teaching aids

- Teacher’s: student’s and teacher’s book, cassette, recording

- Students’: books, notebooks, workbooks.

IIII. Procedures

*Warm up: Spend a few minutes revising some words: baker, teacher, dancer, driver

A. Practice

Activity 2. Point and say

- Look at the pictures. Point to the pictures and say words aloud.

- Work in pairs

Activity 3. Chant

- Read the chant and check comprehension.

- Play the recording a few times.

- Chant and do the actions. Call two groups

* Assessment:

Ss’ structure: Can answer the question: What do you want to be? I want to be a …

Ss’ chant: Chant beautifully/ well/ wonderfully/ …..

Activity 4. Listen and tick

- Check their comprehension.

- Play the recording.

- Listen and tick. Check their answers.

Key: 1a 2b

** T’s assessment: observing (quickly, correctly)

B. Application

- Learn a song by heart.

Trên đây là giáo án tuần 16 sách Tiếng Anh điện tử Macmillan 2.

Xem thêm trọn bộ giáo án học kì 1 tại: Giáo án Tiếng Anh lớp 2 học kì 1 sách Macmillan. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 2 khác như: Luyện viết Tiếng Anh 2, Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 719
Sắp xếp theo

Giáo án Tiếng Anh 2

Xem thêm