Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phân phối chương trình tiếng Anh 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Khung chương trình tiếng Anh lớp 2 Macmillan năm 2021 - 2022

Phân phối chương trình tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống năm 2021 - 2022 dưới đây nằm trong bộ tài liệu Giáo án tiếng Anh lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Phân phối chương trình dạy và học môn tiếng Anh lớp 2 Macmillan giúp quý thầy cô lên giáo án bài giảng môn tiếng Anh lớp 2 hiệu quả.

Tiếng Anh 2 được sử dụng trong dạy và học tiếng Anh ở lớp 2 với thời lượng 2 tiết/tuần (70 tiết cho một năm học). Tiếng Anh 2 gồm 16 đơn vị bài học (Unit). Sau mỗi 2 đơn vị bài học là một bài giờ học vui (Fun time) hoặc một bài ôn tập và tự kiểm tra (Review and Self-check). Cấu tạo chung của Tiếng Anh 2 là:

Unit 1

Unit 9

Unit 2

Unit 10

Fun time 1

Fun time 3

Unit 3

Unit 11

Unit 4

Unit 12

Review 1

Review 3

Unit 5

Unit 13

Unit 6

Unit 14

Fun time 2

Fun time 4

Unit 7

Unit 15

Unit 8

Unit 16

Review 2

Review 4

Mỗi đơn vị bài học được thực hiện trong 3 tiết, trong đó tiết thứ nhất dạy Lesson 1, tiết thứ hai dạy Lesson 2 và tiết thứ ba dạy Lesson 3. Mỗi bài luyện tập mở rộng được thực hiện trong 2 tiết. Mỗi bài ôn tập và tự kiểm tra dạy trong 3 tiết (tiết thứ nhất dạy phần Phil and Sue, tiết thứ hai và ba dạy phần Self-check).

Cả năm học có 2 tiết dự phòng (mỗi học kì 1 tiết), dùng cho các hoạt động ngoài chương trình (ví dụ: sinh hoạt câu lạc bộ, đọc sách trong thư viện, thăm quan, …) hoặc dùng để kiểm tra và chữa bài kiểm tra,… (nếu có).

Kế hoạch dạy và học chung:

3 tiết/đơn vị bài học x 16 đơn vị bài học = 48 tiết

2 tiết/ bài luyện tập mở rộng x 4 bài = 8 tiết

3 tiết/ ôn tập và tự kiểm tra x 4 bài = 12 tiết

Số tiết dự phòng = 2 tiết

Tổng số: 70 tiết

Tiết

Đơn vị bài học

Tên đơn vị bài học

Âm và từ vựng

Cấu trúc câu

Lưu ý

Unit 1

At my birthday party

P/p - /p/

pasta, popcorn, pizza

The popcorn is yummy.

1

Lesson 1

1. Listen and repeat.

2. Point and say.

Dạy thêm trò

chơi (trong SGV)

2

Lesson 2

3. Listen and chant.

4. Listen and tick.

5. Look and write.

3

Lesson 3

6. Listen and repeat.

7. Let’s talk.

8. Let’s sing!

Unit 2

In the backyard

K/k - /k/

kite, bike, kitten

Is she flying a kite? Yes, she is./

No, she isn’t.

4

Lesson 1

1. Listen and repeat.

2. Point and say.

Dạy thêm trò chơi (trong SGV)

5

Lesson 2

3. Listen and chant.

4. Listen and circle.

5. Look and write.

6

Lesson 3

6. Listen and repeat.

7. Let’s talk.

8. Let’s sing!

Fun time 1

7

1. Find and circle the words. Then say.

2. Let’s play.

8

3. Look, read and complete. Then say aloud.

4. Let’s play.

Unit 3

At the seaside

S/s - /s/

sail, sand, sea

Let’s look at the sea!

9

Lesson 1

1. Listen and repeat.

2. Point and say.

Dạy thêm trò chơi (trong SGV)

10

Lesson 2

3. Listen and chant.

4. Listen and tick.

5. Look and write.

11

Lesson 3

6. Listen and repeat.

7. Let’s talk.

8. Let’s sing!

Unit 4

In the countryside

R/r - /r/

rainbow, river, road

What can you see? I can see a rainbow.

12

Lesson 1

1. Listen and repeat.

2. Point and say.

Dạy thêm trò chơi (trong SGV)

13

Lesson 2

3. Listen and chant.

4. Listen and circle.

5. Look and write.

14

Lesson 3

6. Listen and repeat.

7. Let’s talk.

8. Let’s sing!

Review 1

Phil and Sue

15

1. Listen and read.

2. Look again and circle.

Self-check

16

1. Listen and tick.

2. Listen and circle.

3. Write and say.

17

4. Read and tick.

5. Guess, read and circle. Then say.

6. Write the words.

Unit 5

In the classroom

Q/q - /kw/

question, square, quiz

What’s he doing? He’s doing a quiz.

18

Lesson 1

1. Listen and repeat.

2. Point and say.

Dạy thêm trò chơi (trong SGV)

19

Lesson 2

3. Listen and chant.

4. Listen and tick.

5. Look and write.

20

Lesson 3

6. Listen and repeat.

7. Let’s talk.

8. Let’s sing!

Unit 6

On the farm

X/x - /ks/ box, fox, ox

Is there a fox? Yes, there is./

No, there isn’t.

21

Lesson 1

1. Listen and repeat.

2. Point and say.

Dạy thêm trò chơi (trong SGV)

22

Lesson 2

3. Listen and chant.

4. Listen and circle.

5. Look and write.

23

Lesson 3

6. Listen and repeat.

7. Let’s talk.

8. Let’s sing!

Fun time 2

Trên đây là Nội dung chương trình học tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống năm 2021 - 2022. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 2 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 2, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 3.520
Sắp xếp theo

    Giáo án Tiếng Anh 2

    Xem thêm