Giáo án Tiếng Anh lớp 9 Unit 6 The Environment

Giáo án Unit 6 The Environment

Để giúp học sinh học Tiếng Anh một cách trực quan và sinh động, thầy cô giáo hiên nay hay soạn những giáo án điện tử đặc sắc, thú vị góp phần cho tiết học thêm vui vẻ, sôi nổi. VnDoc.com giới thiệu giáo án Tiếng Anh lớp 9 unit 6 “The Environment”, giáo án sẽ giới thiệu chủ đề về môi trường và luyện tập sử dụng câu điều kiện loại 1, giúp học sinh đọc hiểu đoạn văn về chủ đề bảo vệ môi trường cũng như phát triển kỹ năng đọc hiểu của học sinh.... mời quý thầy cô tham khảo và sử dụng.

Giáo án Tiếng Anh 9 Unit 5 The Media

Giáo án Tiếng Anh lớp 9 Unit 8 Celebrations

Period 37. Unit 6: the environment
Lesson 1: Getting started - listen and read + language focus 4, 5 p.47, 56

I. Aims:

  • To introduce the topic of the environment and practise the conditional sentence Type 1.
  • To help students read a text about the protecting the environment for details.
  • To develop students' skills.

II. Objectives: By the end of the lesson, students will be able to know more about the environment problems, talk about the things they've done to keep the environment clean and beautiful, what they think might happen if the pollution continues.

  • Students practise the conditional sentence Type 1.

III. Ways of working: T - WC, pair work, individual work.

IV. Materials: Textbook. pictures in the textbook, tape and cassette player.

V. Anticipated problems: The lesson may take time.

VI. Teaching steps:

1. Warm up: (1 minute) Greet and check the students' attendance.

2. Revision:

3. New lesson:

Đánh giá bài viết
10 7.976
Sắp xếp theo

    Giáo án Tiếng anh lớp 9

    Xem thêm