Phân phối chương trình tiếng Anh lớp 9 mới

Phân phối chương trình tiếng Anh lớp 9 thí điểm

Phân phối chương trình dạy và học môn tiếng Anh 9 mới năm 2021 - 2022 dưới đây nằm trong bộ tài liệu Giáo án tiếng Anh lớp 9 cả năm do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Phân phối chương trình tiếng Anh lớp 9 mới giúp quý thầy cô lên giáo án & bài giảng môn tiếng Anh lớp 9 thí điểm của bộ GD&ĐT hiệu quả. Sau đầy mời quý thầy cô tham khảo Phân phối chương trình môn tiếng Anh lớp 9 chương trình mới cả năm.

HỌC KỲ I: (18 tuần x 3) = 54 tiết

Tuần

Tiết

Tên bài dạy

Ghi chú

Tuần 1

1

Revision + Introduction English 9+ Study Guidance

2

Unit 1. Local Environment– Getting started

3

Unit 1. Local Environment– A closer look 1

Tuần 2

4

Unit 1. Local Environment– A closer look 2

5

Unit 1. Local Environment– Communication

6

Unit 1. Local Environment– Skills 1

Tuần 3

7

Unit 1. Local Environment– Skills 2

8

Unit 1. Local Environment– Looking back and Project

9

Unit 2. City Life– Getting started

Tuần 4

10

Unit 2. City Life– A closer look 1

11

Unit 2. City Life– A closer look 2

12

Unit 2. City Life– Communication

Test 15’

Tuần 5

13

Unit 2. City Life– Skills 1

14

Unit 2. City Life– Skills 2

15

Unit 2. City Life – Looking back and Project

Tuần 6

16

Unit 3. Teen Stress and Pressure – Getting started

17

Unit 3. Teen Stress and Pressure – A closer look 1

18

Unit 3. Teen Stress and Pressure – A closer look 2

Tuần 7

19

Unit 3. Teen Stress and Pressure – Communication

20

Unit 3. Teen Stress and Pressure – Skills 1

21

Unit 3. Teen Stress and Pressure – Skills 2

Tuần 8

22

Unit 3. Teen Stress and Pressure – Looking back and Project

23

Review 1 (P1)

24

Review 1 (P2)

Tuần 9

25

Revision

26

The first mid – term test

27

Unit 4. Life in the past – Getting started

Tuần 10

28

Unit 4. Life in the past – A closer look 1

29

Unit 4. Life in the past – A closer look 2

30

Unit 4. Life in the past – Communication

Tuần 11

31

Unit 4. Life in the past – Skills 1

32

Unit 4. Life in the past – Skills 2

33

Written test correction

Test 15’

Tuần 12

34

Unit 4. Life in the past – Looking back and Project

35

Unit 5. Wonders of Viet Nam – Getting started

36

Unit 5. Wonders of Viet Nam – A closer look 1

Tuần 13

37

Unit 5. Wonders of Viet Nam – A closer look 2

38

Unit 5. Wonders of Viet Nam – Communication

39

Unit 5. Wonders of Viet Nam – Skills 1

Tuần 14

40

Unit 5. Wonders of Viet Nam – Skills 2

41

Unit 5. Wonders of Viet Nam – Looking back and Project

( may study themselves, make video)

42

Unit 6. Viet Nam: Then and Now – Getting started

Tuần 15

43

Unit 6. Viet Nam: Then and Now – A closer look 1

44

Revision(Reading-Listening-Writing)

45

Revision(Speaking- may study themselves, make video)

Tuần16

46

Unit 6. Viet Nam: Then and Now – A closer look 2

47

Unit 6. Viet Nam: Then and Now – Communication

48

Unit 6. Viet Nam: Then and Now – Skills 1

Tuần 17

49

Unit 6. Viet Nam: Then and Now – Skills 2

50

Unit 6. Viet Nam: Then and Now – Looking back and Project

51

Review 2 (P1)

Tuần 18

52

Review 2 (P2)

53

The first end-term Test (Oral test)

54

The first end-term Test (Listening-Reading-Writing)

Trên đây là Khung chương trình tiếng Anh lớp 9 thí điểm năm 2021 - 2022. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu Dạy & Học tiếng Anh lớp 9 cả năm khác như:

Kế hoạch dạy thêm môn tiếng Anh lớp 9 mới thí điểm

Phân phối chương trình dạy thêm tự chọn môn tiếng Anh 9 mới thí điểm

Giáo án tiếng Anh lớp 9 chương trình mới trọn bộ

File nghe tiếng Anh lớp 9 chương trình mới

Mẫu giáo án tiếng Anh lớp 9 mới theo công văn 5512

Đánh giá bài viết
1 1.768
Sắp xếp theo
    Giáo án Tiếng anh lớp 9 Xem thêm