Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 17 - Tập viết - Chữ hoa Ô, Ơ

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giáo án Tiếng việt lớp 2
MÔN: TẬP VIẾT
Tiết: CHỮ HOA Ô, Ơ Ơn sâu nghĩa nặng.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Rèn kỹ ng viết chữ.
- Viết Ô, Ơ (cỡ vừa nhỏ), câu ứng dụng theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu đều
nét nối nét đúng qui định.
2. Kỹ năng: Dạy kỹ thuật viết chữ với rèn chính tả mở rộng vốn từ, phát triển duy.
3. Thái độ: Góp phần rèn luyện tính cẩn thận
II. Chuẩn bị:
- GV: Chữ mẫu Ô, Ơ. Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ.
- HS: Bảng, vở
III. Các hoạt động:
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
1. Khởi động (1’)
2. Bài (3’)
- Kiểm tra vở viết.
- Yêu cầu viết: O
- Hãy nhắc lại câu ứng dụng.
- Viết : Ong bay bướm lượn.
- GV nhận xét, cho điểm.
3. Bài mới
- Hát
- HS viết bảng con.
- HS nêu câu ứng dụng.
- 3 HS viết bảng lớp. Cả lớp viết
bảng con.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giới thiệu: (1’)
- GV nêu mục đích yêu cầu.
- Nắm được cách nối nét từ các chữ cái viết hoa
sang chữ cái viết thường đứng liền sau chúng.
Phát triển các hoạt động (27’)
Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ cái hoa
Phương pháp: Trực quan.
ĐDDH: Chữ mẫu: Ô, Ơ
1. Hướng dẫn HS quan sát nhận xét.
* Gắn mẫu chữ Ô
- Chữ Ô cao mấy li?
- Gồm mấy đường kẻ ngang?
- Viết bởi mấy nét?
- GV chỉ vào chữ O miêu tả:
+ Gồm 1 nét cong kín.
- Dấu phụ của chữ Ô giống hình gì?
- GV viết bảng lớp.
- GV hướng dẫn cách viết:
- Đặt t trên đường kẽ 6, đưa bút sang trái viết
nét cong kín, phần cuối lượn vào trong bụng
chữ. Dừng t phía trên đường kẽ 4. Dấu
gồm 2 đường thẳng: 1 đường kéo từ dưới lên, 1
đường kéo từ trên xuống nối nhau đường kẽ
ngang 7 úp xuống giữa đỉnh chữ O.
- HS quan sát
- 5 li
- 7 đường kẻ ngang.
- 2 nét
- HS quan sát
- Chiếc nón úp.
- HS quan sát.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết.
2. HS viết bảng con.
- GV yêu cầu HS viết 2, 3 lượt.
- GV nhận xét uốn nắn.
3. Hướng dẫn HS quan sát nhận xét.
* Gắn mẫu chữ Ơ
- Chữ Ơ cao mấy li?
- Gồm mấy đường kẻ ngang?
- Viết bởi mấy nét?
- GV chỉ vào chữ Ơ miêu tả:
+ Gồm 1 nét cong kín.
- Dấu phụ của chữ Ơ giống hình gì?
- GV viết bảng lớp.
- GV hướng dẫn cách viết:
- Đặt t trên đường kẽ 6, đưa bút sang trái viết
nét cong kín, phần cuối lượn vào trong bụng
chữ. Dừng bút phía trên đường kẽ 4. T giao
điểm giữa đường ngang 6 đường dọc 4 5
uốn sang phải thành 1 dấu hỏi nhỏ. Điểm dừng
bút chạm chữ O tại giao điểm của đường ngang
5 đường dọc 4 5.
- GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết.
4. HS viết bảng con.
- GV yêu cầu HS viết 2, 3 lượt.
- HS tập viết trên bảng con
- HS quan sát
- 5 li
- 6 đường kẻ ngang.
- 2 nét
- HS quan sát
- Cái lưỡi câu/ dấu hỏi.
- HS quan sát.

Giáo án Tâp viết lớp 2

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 17 - Tập viết - Chữ hoa Ô, Ơ là tài liệu cho các thầy cô tham khảo giúp các em học sinh nắm được chữ hoa Ô, Ơ, tiếng Ơn (viết đúng mẫu, đều nét, và nối chữ đúng quy định) thông qua bài tập ứng dụng. Đồng thời, viết cụm từ ứng dụng "Ơn sâu nghĩa nặng" bằng cỡ chữ nhỏ. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

Giáo án Tiếng Việt 2 phần Tập viết: Chữ hoa Ô, Ơ soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 2 trên lớp.

Đánh giá bài viết
1 239
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Tiếng Việt 2 Xem thêm