Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 16: Luyện từ và câu - Từ chỉ tính chất

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giáo án Tiếng việt lớp 2
MÔN: LUYỆN TỪ
Tiết: TỪ CHỈ TÍNH CHẤT. U KIỂU: AI THẾ NÀO?
MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ VẬT NUÔI
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Làm quen với một số cặp từ trái nghĩa.
2. Kỹ năng: Biết dùng những từ trái nghĩa tính từ để đặt các câu đơn giản theo
mẫu: Ai (cái gì, con ) ntn?
- Sử dụng vốn từ về vật nuôi.
3.Thái độ: Ham thích môn học.
II. Chuẩn bị
- GV: Bảng phụ. Tranh minh họa bài tập 3.
- HS: SGK. Vở.
III. Các hoạt động
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
1. Khởi động (1’)
2. Bài (3’) Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu: Ai thế
nào?
- Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập 2, 3 tiết
Luyện từ câu, Tuần 15.
- Nhận xét cho điểm HS.
3. Bài mới
- Hát
- 2 HS thực hiện. Bạn nhận xét.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giới thiệu: (1’)
- Nêu mục tiêu bài học ghi tên bài n
bảng.
Phát triển các hoạt động (27’)
Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài tập
Phương pháp: Trực quan, thảo luận, giảng giải.
ĐDDH: Bảng phụ.
Bài 1
- Yêu cầu HS đọc đề bài, đọc cả mẫu.
- Yêu cầu 2 HS ngồi cạnh thảo luận làm
bài theo cặp. Gọi 2 HS lên bảng m bài.
- Yêu cầu cả lớp nhận t bài bạn trên bảng.
- Kết luận về đáp án sau đó yêu cầu HS làm
vào Vở bài tập.
Bài 2
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu làm bài mẫu.
- Trái nghĩa với ngoan gì?
- Hãy đặt câu với từ hư.
- Yêu cầu đọc cả 2 câu tốt xấu.
- Nêu: Chúng ta tất cả 6 cặp từ trái nghĩa.
Các em hãy chọn một trong c cặp t này
đặt một câu với mỗi từ trong cặp theo
mẫu như chúng ta đã làm với cặp từ tốt
xấu.
- 1 HS đọc thành tiếng, c lớp đọc
thầm theo.
- Làm bài: tốt > < xấu, ngoan > <
hư, nhanh > < chậm, trắng > <
đen, cao > < thấp, khoẻ > < yếu.
- Nhận xét bài bạn m đúng/ sai
hoặc bổ sung thêm các từ trái
nghĩa khác.
- Đọc bài.
- (bướng bỉnh…)
- Chú o rất hư.
- Đọc bài.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Yêu cầu tự làm bài.
- Nhận xét cho điểm HS.
Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập
Phương pháp: Trực quan, thực hành.
ÑDDH: Tranh.
Bài 3
- Treo tranh minh họa hỏi: Những con vật
này được nuôi đâu?
- Bài tập này kiểm tra hiểu biết của các em về
vật nuôi trong nhà. Hãy chú ý để đánh dấu
cho đúng.
- Yêu cầu HS tự m bài.
- Thu kết qu làm bài của HS: GV đọc từng
số con vật, HS cả lớp đọc đồng thanh tên
con vật đó.
- Nhận xét.
4. Củng cố Dặn (3’)
- Tổng kết giờ học.
- Dặn HS, các em chưa hoàn thành được
bài tập lớp, về nhà hoàn thành đầy đủ.
- Chuẩn bị: Từ ngữ về vật nuôi. Câu kiểu: Ai
thế nào?
- Làm bài vào V bài tập sau đó
đọc bài làm trước lớp.
- nhà.
- Làm bài nhân.
- Nêu tên con vật theo hiệu lệnh. 2
HS ngồi cạnh đổi vở để kiểm tra
bài lẫn nhau.

Giáo án Luyện từ và câu lớp 2

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 16: Luyện từ và câu - Từ chỉ tính chất. Câu kiểu Ai thế nào? Mở rộng vốn từ: từ ngữ về vật nuôi được VnDoc sưu tầm chọn lọc. Giáo án cung cấp kiến thức giúp học sinh hiểu từ trái nghĩa là gì, dùng những từ trái nghĩa là tính từ để đặt những câu đơn giản theo kiểu: Ai (cái gì, con gì) thế nào. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

Giáo án Tiếng Việt 2 phần Luyện từ và câu tuần 16 soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 2 trên lớp.

Đánh giá bài viết
1 1.136
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Tiếng Việt 2 Xem thêm