Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 25: Chính tả - Bé nhìn biển

1 224
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giáo án Tiếng việt lớp 2
MÔN: CHÍNH TẢ
Tiết: NHÌN BIỂN
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Nghe viết lại chính xác bài thơ nhìn biển.
2. Kỹ năng: Củng cố quy tắc chính tả ch/tr, thanh hỏi/thanh ngã.
3. Thái độ: Ham thích môn học.
II. Chuẩn bị
- GV: Tranh vẽ minh ho bài thơ (nếu có). Bảng phụ ghi c quy tắc chính tả.
- HS: Vở
III. Các hoạt động
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
1. Khởi động (1’)
2. Bài (3’) Sơn Tinh, Thủy Tinh.
- Gọi 3 HS lên bảng viết các từ sau:
+ số chẵn, số lẻ, chăm chỉ, lỏng lẻo, buồn
bã, mệt mỏi,…
- Nhận xét, cho điểm HS.
3. Bài mới
Giới thiệu: (1’)
- nhìn biển.
- Hát
- 3 HS viết bài trên bảng lớp, cả
lớp viết vào giấy nháp.
- Nhận xét bài bạn viết trên
bảng lớp.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phát triển các hoạt động (27’)
Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chính tả
a) Ghi nhớ nội dung đoạn cần viết
- GV đọc bài thơ nhìn biển.
- Lần đầu tiên ra biển, bé thấy biển ntn?
b) Hướng dẫn cách trình bày
Bài thơ mấy khổ? Mỗi khổ mấy câu thơ?
Mỗi câu thơ mấy chữ?
- Các chữ đầu câu thơ viết ntn?
- Giữa các khổ thơ viết ntn?
- Nên bắt đầu viết mỗi dòng thơ từ ô nào
trong vở cho đẹp?
c) Hướng dẫn viết từ khó
- Yêu cầu HS đọc các từ dễ lẫn các từ
khó viết.
- Yêu cầu HS đọc viết các từ vừa tìm
được.
d) Viết chính tả
- Theo dõi GV đọc. 1 HS đọc lại
bài.
- thấy biển to bằng trời rất
giống trẻ con.
- Bài thơ 3 khổ thơ. Mỗi khổ 4
câu thơ. Mỗi câu thơ 4 chữ.
- Viết hoa.
- Để cách một dòng.
- Nên bắt đầu viết từ ô thứ 3
hoặc thứ 4 để bài thơ vào giữa
trang giấy cho đẹp.
- MB: tưởng, trời, giằng, rung,
khiêng sóng lừng,
- MN: nghỉ hè, biển, ch có, bãi
giằng, bễ, thở, khiêng,…
- 4 HS lên bảng viết, cả lớp viết
vào vở nháp.
- HS nghe viết.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- GV đọc cho HS viết theo đúng yêu cầu.
e) Soát lỗi
- GV đọc lại bài, dừng lại phân tích các
tiếng khó cho HS chữa.
g) Chấm bài
- Thu chấm 10 bài.
- Nhận xét bài viết.
Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập
chính tả
Bài 2
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
- Chia lớp thành 4 nhóm, phát cho mỗi nhóm 1
tờ giấy, yêu cầu trong thời gian 5 phút, các
nhóm cùng nhau thảo luận để tìm n các loài
theo yêu cầu trên. Hết thời gian, nhóm nào
tìm được nhiều t hơn nhóm thắng cuộc.
- Tổng kết trò chơi tuyên ơng nhóm
thắng cuộc.
Bài 3
- Yêu cầu HS đọc đề bài làm bài
vào Vở Bài tập Tiếng Việt 2, tập hai.
- Dùng bút chì, đổi v cho nhau
để sốt lỗi, chữa bài.
- Bài tập yêu cầu chúng ta tìm tên các
loài bắt đầu bằng âm ch/tr.
- Tên loài bắt đầu bằng âm ch:
chép, chuối, chim, chạch,
chày, cá cháy (cá cùng h với
trích, nhưng lớn n nhiều thường
vào sông đẻ), chiên, chình,
chọi, chuồn,
- Tên các loài bắt đầu bằng tr:
tra, trắm, trê, trích, trôi,…
- Suy nghĩ làm bài.
a) chú, trường, chân
b) dễ, cổ, mũi

Giáo án Chính tả lớp 2

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 25: Chính tả - Nghe- viết: Bé nhìn biển, phân biệt tr/ ch, đấu hỏi/ dấu ngã được biên soạn chi tiết cho các thầy cô tham khảo soạn bài giúp các em nắm được cách viết những tiếng có vần dễ lẫn: tr/ch. Đồng thời, biết trình bày bài viết sạch đẹp, viết đúng tốc độ bài thơ Bé nhìn biển. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

Giáo án Tiếng Việt 2 phần Chính tả: Bé nhìn biển soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 2 trên lớp.

Đánh giá bài viết
1 224
Giáo án điện tử Tiếng Việt 2 Xem thêm