Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Tiếng Việt 4 bài: Thế nào là kể chuyện?

Giáo án Tiếng việt lớp 4

Giáo án Tiếng Việt 4 bài: Thế nào là kể chuyện? được biên soạn kỹ lưỡng bởi đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp nhằm giúp cho học sinh hiểu được những đặc điểm cơ bản của văn kể chuyện và phân biệt được văn kể chuyện với những loại văn khác.

Giáo án Tiếng Việt 4 bài Sự tích hồ Ba Bể

Tập làm văn: THẾ NÀO LÀ KỂ CHUYỆN

I. Mục tiêu:

 • Hiểu được đặc điểm cơ bản của văn kể chuyện
 • Phân biệt được văn kể chuyện với những loại văn khác
 • Biết xây dựng một bài văn kể chuyện theo tình huống cho sẵn

II. Đồ dùng dạy học:

 • Giấy khổ to và bút dạ
 • Bài văn về hồ Ba Bể (viết vào bảng phụ)

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của thầyHoạt động của trò

1. Mở đầu

Trong các giờ tập đọc, kể chuyện các em đã thấy được vẻ đẹp của con người, thiên nhiên qua các bài văn, câu chuyện. Trong giờ Tập làm văn các em sẽ được thực hành viết đoạn văn, bài văn để thể hiện các mối quan hệ với con người, thiên nhiên xung quanh mình.

2. Bài mới

a) Giới thiệu bài:

 • Tuần này các em đã kể lại câu chuyện nào?
 • Vậy thế nào là văn kể chuyện? Bài học hôm nay sẽ giúp các em trả lời câu chuyện đó.

b) Tìm hiểu ví dụ

Bài 1

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu

- Gọi 1 đến 2 HS kể tóm tắt câu chuyện Sự tích hồ Ba Bể

- Chia HS thành các nhóm nhỏ, phát giấy và bút dạ cho HS

- Yêu cầu các nhóm thảo luận và thực hiện các yêu cầu ở bài 1

- Gọi các nhóm dán kết quả thảo luận lên bảng.

- Yêu cầu các nhóm nhận xét, bổ sung kết quả làm việc để có câu trả lời đúng

- GV ghi các câu trả lời đã thống nhất vào một bên bảng

- HS trả lời: Sự tích hồ Ba Bể

- Lắng nghe

- 1 HS đọc yêu cầu trong SGK

- 1 đến 2 HS kể vắn tắt, cả lớp theo dõi

- Chia nhóm, nhận đồ dùng học tập

- Thảo luận trong nhóm, ghi kết quả thảo luận phiếu.

- Dán kết quả thảo luận

- Nhận xét, bổ sung

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Giáo án điện tử Tiếng việt 4

  Xem thêm