Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 19: Tập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật

1 167
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giáo án Tiếng việt 4
Tập làm văn
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG KẾT BÀI TRONG BÀI VĂN
MIÊU TẢ ĐỒ VẬT
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Kiến thức: HS nắm vững 2 cách kết bài (mở rộng không mở rộng) trong
bài văn miêu tả đồ vật.
2. năng: Viết được đoạn kết bài mở rộng cho một bài văn miêu tả đ vật.
3. Thái độ: Gd HS viết văn hay, vận dụng trong thưc tiễn.
II. Đồ dùng dạy - học:
- Bảng phụ viết sẵn nội dung cần ghi nh về 2 cách kết bài (mở rộng
không mở rộng) trong bài văn miêu tả đồ vật.
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 2 HS nhắc lại kiến thức về hai cách
mở bài trong bài văn t đồ vật (mở bài trực
tiếp mở bài gián tiếp).
- Nhận xét chung.
+ Ghi điểm từng học sinh
2. Bài mới:
- 2 HS thực hiện.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a. Giới thiệu bài:
b. Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 1:
- Yêu cầu 2 HS nối tiếp đọc đề bài.
- Yêu cầu trao đổi, thực hiện yêu cầu.
- Các em chỉ đọc xác định đoạn kết bài
trong bài văn miêu tả chiếc nón .
+ Sau đó xác định xem đoạn kết bài này
thuộc kết bài theo cách nào? (mở rộng hay
không mở rộng).
- Gọi HS trình bày GV sửa lỗi nhận xét
chung cho điểm những HS làm bài tốt.
Bài 2 :
- Yêu cầu 1 HS đọc đề bài.
- Yêu cầu trao đổi, lựa chọn đề bài miêu tả
(là cái thước kẻ, hay cái bàn học, cái trống
- Lắng nghe.
- 2 HS đọc thành tiếng.
- 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi, thực
hiện tìm đoạn văn kết bài về tả chiếc
nón xác định đoạn kết thuộc cách nào
như yêu cầu.
+ Lắng nghe.
- Tiếp nối trình bày, nhận xét.
a) Đoạn kết đoạn: bảo: "Có của
phải biết giữ gìn thì mới được lâu bền "
vậy mỗi khi đi đâu về, tôi đều móc
chiếc nón vào cái đinh đóng trên tường.
Không khi nào tôi dùng nón đ quạt
quạt như thế nón sẽ bị méo vành.
+ Đó kiểu kết bài mở rộng: căn dặn
của mẹ; ý thức gìn giữ cái nón của bạn
nhỏ.
- 1 HS đọc thành tiếng.
- 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi tìm
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
trường,..).
+ Nhắc HS: - Các em chỉ viết một đoạn kết
bài theo kiểu mở rộng cho bài bài văn miêu
tả đồ vật do mình tự chọn.
+ Sau đó GV phát giấy khổ lớn bút dạ
cho 4 HS làm, dán bài làm lên bảng.
- Gọi HS trình bày GV sửa lỗi nhận xét
chung cho điểm những HS làm bài tốt .
3. Củng cố dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà hoàn thành đoạn kết theo
hai cách mở rộng không mở rộng cho
bài văn: Tả cây thước kẻ của em hoặc của
bạn em
- Dặn HS chuẩn bị bài sau: Miêu tả đồ vật
chọn đề bài miêu tả.
+ Lắng nghe.
- 4 HS làm vào giấy dán lên bảng,
đọc bài làm nhận xét.
- Tiếp nối trình bày, nhận xét.
- Về nhà thực hiện theo lời dặn của giáo
viên
Tham khảo chi tiết các bài giáo án lớp 4 tại đây:
https://vndoc.com/giao-an-tieng-viet-4

Giáo án Tập làm văn lớp 4

Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 19: Tập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật giúp các thầy cô có thêm nhiều tài liệu tham khảo soạn bài giảng dạy hướng dẫn học sinh nắm vững 2 cách kết bài (mở rộng và không mở rộng) trong bài văn miêu tả đồ vật. Viết được đoạn kết bài mở rộng cho một bài văn miêu tả đồ vật. Mời các thầy cô cùng tham khảo chi tiết.

Giáo án Tiếng Việt 4 phần Tập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 4 trên lớp.

Đánh giá bài viết
1 167
Giáo án điện tử Tiếng việt 4 Xem thêm