Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 24 - Luyện từ và câu - Câu kể Ai là gì?

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4
Luyện từ câu
CÂU KỂ AI GÌ?
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Kiến thức: Hiểu được cấu tạo, tác dụng của câu kể Ai gì?
2. năng: Nhận biết được câu kể Ai gì? trong đoạn văn (BT1, mục III);
Biết đặt câu kể Ai gì? để giới thiệu về người bạn, người thân trong gia đình
(BT2, mục III). HS khá, giỏi viết được 4, 5 u kể theo yêu cầu của BT2.
3. Thái độ: Giáo dục HS vận dụng nói viết đúng ngữ pháp .
II. Đồ dùng dạy - học: Bảng phụ .
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi HS lên bảng,
viết 1 câu tục ngữ tự chọn theo đề tài: Cái
đẹp BT2 (Luyện từ câu tuần 23)
- Nhận xét, kết luận cho điểm HS
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
b. Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 1, 2, 3 , 4:
- Gọi 4 HS tiếp nối đọc yêu cầu nội
- HS n bảng đặt câu.
- Lắng nghe.
- 4 HS tiếp nối đọc thành tiếng.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
dung.
- Viết lên bảng 3 câu in nghiêng : sgk
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm
- Gọi nhóm xong trước lên bảng, các nhóm
khác nhận xét, bổ sung .
+ Gọi HS đặt câu hỏi và trả lời theo nội
dung Ai ? cho từng câu kể trong
đoạn văn
- Yêu cầu các HS khác nhận xét bổ sung
bạn .
- GV nhận xét kết luận những câu hỏi đúng
Bài 4:- Gọi HS đọc yêu cầu nội dung.
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm hoàn thành
phiếu .
- 1 HS đọc lại câu văn .
- Hoạt động trong nhóm học sinh trao
đổi thảo luận hoàn thành bài tập trong
phiếu .
Câu
Đặc điểm của
câu
1/ Đây Diệu Chi
bạn mới của lớp ta
2 / Bạn Diệu Chi
học sinh của
Trường Tiểu học
Thành Công.
3/Bạn ấy một
hoạ đấy.
Giới thiệu về
bạn Diệu Chi.
+ Câu nêu
nhận định về
bạn ấy .
- 2 HS thực hiện, 1 HS đọc câu kể, 1 HS
đọc câu hỏi HS còn lại đọc câu trả
lời .
- Bổ sung những từ bạn khác chưa
- 1 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Gọi nhóm xong trước đọc kết quả, các
nhóm khác nhận xét, bổ sung.
+ Yêu cầu HS suy nghĩ so sánh, c định
sự khác nhau giữa kiểu câu Ai gì? với
các kiểu câu đã học Câu k Ai thế o? Ai
làm ?
+ Theo em ba kiểu câu này khác nhau chủ
yếu bộ phận nào trong câu
Ghi nhớ :
- Yêu cầu học sinh đọc phần ghi nhớ.
- Gọi HS đặt câu kể theo kiểu Ai gì?
c,Luyện tập:
Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung.
- Yêu cầu học sinh tự làm bài
+ Gọi HS chữa bài .
- Gọi HS bổ sung ý kiến cho bạn
+ Nhận xét , kết luận lời giải đúng
Bài 2 : Gọi HS đọc yêu cầu.
- Yêu cầu học sinh tự làm bài.
+ Nhắc HS chọn tình huống giới thiệu về
các bạn trong lớp với vị khách hoặc với
một bạn mới đến lớp (hoặc) giới thiệu về
từng người thân trong gia đình trong tấm
- Hoạt động trong nhóm học sinh trao
đổi thảo luận hoàn thành bài tập trong
phiếu .
+ Nhớ lại kiến thức đã học qua hai kiểu
câu kể Ai làm gì? Ai thế nào? để trả lời .
- Trả lời theo suy nghĩ.
+ Khác nhau bộ phận vị ngữ .
- 3 HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm
- Tự do đặt câu.
-1 HS đọc thành tiếng.
+1 HS lên bảng dùng phấn màu gạch
chân dưới những câu kể Ai gì? HS
dưới lớp gạch bằng bút chì vào sách
giáo khoa .
- 1 HS chữa bài bạn trên bảng
+ 1 HS đọc thành tiếng.
+ HS tự làm bài vào vở, 2 em ngồi gần
nhau đổi vở cho nhau để chữa bài.
- Tiếp nối 3 - 5 HS trình bày.
* Giới thiệu về bạn mới trong lớp:
- Mình xin giới thiệu với Hao một số

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4

Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 24 - Luyện từ và câu - Câu kể Ai là gì? có nội dung súc tích chi tiết cho các thầy cô tham khảo soạn bài giúp học sinh dễ dàng hiểu cấu tạo, tác dụng của câu kể Ai là gì? Biết tìm câu kể Ai là gì? trong đoạn văn, đặt được câu kể Ai là gì? để giới thiệu hoặc nhận định về một người, một vật. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

Giáo án Tiếng Việt 4 phần Luyện từ và câu tuần 24: Câu kể Ai là gì? soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 4 trên lớp.

Đánh giá bài viết
3 2.616
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Tiếng việt 4 Xem thêm