Giáo án Tiếng việt 4 tuần 27 - Chính tả - Bài thơ về tiểu đội xe không kính

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giáo án Tiếng việt 4
Chính tả (Tiết 27)
BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH
I. Mục đích, yêu cầu: Giúp HS:
1. Kiến thức: Nhớ - viết đúng bài chính tả; biết trình bày các dòng thơ theo
thể tự do trình bày các khổ thơ.
2. năng: HS làm đúng bài tập chính t 2a, 3. Biết ghi nhớ trình bày đúng
bài thơ.
3. Thái độ: Giáo dục HS rèn chữ viết đẹp, trình bày ràng.
II. Chuẩn bị: Bảng phụ.
III. Hoạt động dạy học :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Bài cũ:
- Gọi HS viết bảng lớp
Lung linh, lung lay.
- Nhận xét chữ viết của HS .
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
b. Hướng dẫn nhớ - viết chính tả:
* Trao đổi về nội dung đoạn thơ:
- HS đọc các khổ thơ cuối bài thơ, đọc
- HS lên bảng thực hiện yêu cầu.
- Lắng nghe.
- 1 HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm
VnDoc - Tải i liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
yêu cầu của bài
- Gọi HS đọc thuộc lòng bài thơ
* Hướng dẫn viết chính tả:
- Yêu cầu HS nhắc lại cách trình bày theo
thể thơ tự do, những chữ cần viết hoa .
* HS nhớ- viết chính tả:
* Soát lỗi, chấm bài, nhận xét:
c. Hướng dẫn làm bài tập chính tả:
Bài 2:
a/. Gọi HS đọc yêu cầu. - Yêu cầu HS tự
làm bài vào vở
- HS trình bày (tìm 3 tờng hợp chỉ viết
với s/ không viết viết x; hoặc ngược lại);
tương tự với dấu hỏi / dấu ngã.
- Gọi HS nhận xét, chữa bài.
- Kết luận lời giải đúng.
- Gọi HS đọc bài tập
Bài tập 3:
- GV chọn BT cho HS HS đọc thầm ;
xem tranh minh họa, làm vào phiếu
theo.
- 3 HS đọc thuộc lòng 3 khổ thơ cuối của
bài
- HS trao đổi tìm từ khó.
xoa mắt đắng, đột ngột, sa, ùa vào,
ướt,…
- HS nêu
- HS viết bài
- HS đổi bài soát lỗi.
- HS đọc thành tiếng.
-1 HS làm trên bảng phụ (giấy). HS dưới
lớp làm vào vở.
- Nhận xét, chữa bài của bạn trên bảng.
a/ trường hợp viết với s: sai, sãi, sàn, sạn,
sáng, sảng, sánh, sảnh …..
b/ trường hợp viết với x: xác, xạc, xòa,
xõa, xoan, xoang
c/ Trường hợp không viết với dấu ngã: ải,
ảnh, ảo, ẩn, bản, bảng, bảnh ….
VnDoc - Tải i liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
GV nhân xét chốt ý đúng.
3. Củng cố dặn dò:
- Gọi HS đọc thuộc lòng những câu trên.
- Nhận xét tiết học, chữ viết hoa của HS
dặn HS chuẩn bị bài sau.
d/ không viết với dấu hỏi: cõng, cỡi,
cưỡi, cưỡng, dẫm, dẫn,…
- HS đọc thành tiếng.
- HS m trên bảng. HS dưới lớp làm vào
vở.
- Nhận xét, chữa bài của bạn trên bảng.
- Chữa bài (nếu sai).
a/ sa mạc xen kẽ
b/ đáy biển thũng lũng
- HS v thực hiện
Tham khảo chi tiết các i giáo án lớp 4 tại đây:
https://vndoc.com/giao-an-tieng-viet-4

Giáo án Chính tả lớp 4

Giáo án Tiếng việt 4 tuần 27 - Chính tả - Bài thơ về tiểu đội xe không kính. Phân biệt s/x, dấu hỏi/dấu ngã giúp các em học sinh nhớ và viết lại đúng chính tả, ba khổ thơ cuối bài và biết cách trình bày đúng các dòng thơ theo thể tự do và trình bày các khổ thơ. Bên cạnh đó, tiếp tục luyện viết đúng những tiếng có âm đầu dễ lẫn s/x. Mời các thầy cô tham khảo soạn bài chi tiết.

Giáo án Tiếng Việt 4 phần Chính tả: Bài thơ về tiểu đội xe không kính soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 4 trên lớp.

Đánh giá bài viết
1 868
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Tiếng việt 4 Xem thêm