Giáo án Tin học 8: Bài thực hành 7: Xử lí dãy số trong chương trình (Tiết 3)

Giáo án Tin học 8: Bài thực hành 7

Giáo án Tin học 8: Bài thực hành 7: Xử lí dãy số trong chương trình (Tiết 3) có nội dung bám sát vào chương trình trong sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây sẽ là giáo án điện tử lớp 8 hay giúp quý thầy cô thuận tiện cho việc biên soạn giáo án Tin học lớp 8.

Tuần 32

Tiết: 64

BÀI THỰC HÀNH 7: XỬ LÍ DÃY SỐ TRONG CHƯƠNG TRÌNH

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Hiểu và viết được chương trình với thuật toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của một dãy số, tính tổng dãy số.
  • Ôn luyện cách sử dụng câu lệnh điều kiện, lặp với số lần biết trước.

2. Kĩ năng:

  • Củng cố kĩ năng đọc, hiểu và chỉnh sửa chương trình.
  • Thực hành khai báo và sử dụng các biến mảng.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

8A1:……………………………………………………………………………

8A2:……………………………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ:

Củng cố trong nội dung bài học.

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (43’) Thực hành bài tập 2.

+ GV: Đưa ra yêu cầu của bài tập 2.

+ GV: Yêu cầu HS bổ sung và chỉnh sửa chương trình trong bài 1.

+ GV: Nhận xét và sửa chữa sai sót cho HS.

+ GV: Hướng dẫn HS tìm hiểu về chương trình.

+ GV: Các biến được sử dụng trong chương trình là gì?

+ GV: Biến j, i, n trong chương trình dùng để làm gì?

+ GV: Biến TbToan, TbVan sử dụng làm gì tại sao không khai báo kiểu số nguyên.

+ GV: Tại sao phải khai báo hai mảng trong chương trình mà không dùng chung một mảng.

+ GV: Yêu cầu HS đọc và tìm hiểu ý nghĩa của từng câu lệnh.

+ GV: Hướng dẫn HS tìm hiểu ý nghĩa câu lệnh khó.

+ GV: Chú ý cho HS cách thức thực hiện của các vòng lặp.

+ GV: Hướng dẫn HS tìm hiểu cách nhập phần trong hai mảng khác nhau để các em nắm bắt.

+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện bổ xung câu lệnh vào vị trí thích hợp.

+ GV: Cho HS bài mẫu và yêu cầu HS thực hiện gõ đoạn chương trình trên vào máy.

+ GV: Yêu cầu HS biên dịch chương trình và sửa lỗi nếu có.

+ GV: Chạy chương trình với các bộ dữ liệu khác nhau kiểm tra kết quả nhận được.

+ GV: Hướng dẫn các em thực hiện chạy chương trình.

+ GV: Sử dụng một số bài trình chiếu và kiểm tra kết quả.

+ GV: Cho các em thực hiện nhận xét góp ý cho bài của bạn.

+ GV: Chỉnh sửa các nội dung các em thường sai sót và gặp phải.

+ GV: Phân tích một số câu lệnh khó để các em nắm bắt.

+ GV: Nhận xét chốt nội dung bài thực hành.

+ HS: Đọc SGK và thực hiện.

+ HS: Viết chương trình nhập điểm Toán và Ngữ văn, in ra điểm trung bình = (điểm Toán + điểm Ngữ văn)/2, điểm trung bình của cả lớp theo từng môn.

+ HS: Tìm hiểu về chương trình theo sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Dùng các biến i, n: thuộc kiểu số nguyên, tbtoan, tbvan: kiểu số thực khai báo hai mảng DiemToan, DiemVan.

+ HS: Dùng để làm biến đếm và chỉ số cuối trong vòng lặp.

+ HS: Biến TbToan, TbVan sử dụng lưu điểm trung bình môn Toán và Văn điểm trung bình là số thập phân nên khai báo kiểu số thực trong chương trình.

+ HS: Lưu điểm của hai môn khác nhau sử dụng để tính riêng môn Toán và Văn.

+ HS: Giải thích về cách chạy của từng câu lệnh.

+ HS: Chú ý lắng nghe và hiểu ý nghĩa câu lệnh.

+ HS: Quan sát cách thực hiện của vòng lặp và hiểu.

+ HS: Tập trung chú ý quan sát và biết cách sử dụng câu lệnh.

+ HS: Chú ý quan sát nhận biết vị trí cần đưa câu lệnh vào.

+ HS: Thực hiện gõ đoạn chương trình vào máy.

+ HS: Biến dịch và sửa chữ những sai sót mắc phải.

+ HS: Chạy chương trình với bộ dữ liệu khác nhau và tự kiểm chứng ra nháp.

+ HS: Đối tượng HS yếu quan sát và thao tác theo GV yêu cầu.

+ HS: Quan sát kết quả làm bài của các bạn.

+ HS: Nhận xét góp ý bài của bạn thực hiện.

+ HS: Chú ý sử chữa các sai sót khi làm bài.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe và hiểu bài.

+ HS: Chú ý lắng nghe.

2. Bài tập 2.

- Bổ sung và chỉnh sửa chương trình trong bài 1.

4. Củng cố

  • Củng cố trong nội dung bài học.

5. Dặn dò: (1’)

  • Học bài kết hợp SGK. Xem lại chương trình bài 1.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

..............................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 834
Sắp xếp theo

    Giáo án tin học 8

    Xem thêm