Giáo án Tin học 8: Bài thực hành 7: Xử lí dãy số trong chương trình (Tiết 2)

Giáo án Tin học 8: Bài thực hành 7

Giáo án Tin học 8: Bài thực hành 7: Xử lí dãy số trong chương trình (Tiết 2) có nội dung bám sát vào chương trình trong sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây sẽ là giáo án điện tử lớp 8 hay giúp quý thầy cô thuận tiện cho việc biên soạn giáo án Tin học lớp 8.

Tuần 32

Tiết: 63

BÀI THỰC HÀNH 7: XỬ LÍ DÃY SỐ TRONG CHƯƠNG TRÌNH

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Hiểu và viết được chương trình với thuật toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của một dãy số, tính tổng dãy số.
  • Ôn luyện cách sử dụng câu lệnh điều kiện, lặp với số lần biết trước.

2. Kĩ năng:

  • Củng cố kĩ năng đọc, hiểu và chỉnh sửa chương trình.
  • Thực hành khai báo và sử dụng các biến mảng.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

8A1:……………………………………………………………………………

8A2:……………………………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ: (5’)

Câu hỏi: Khai báo biến mảng diemtin gồm 32 phần tử có kiểu dữ liệu là số thực?

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (38’) Thực hành bài tập 1.

+ GV: Cho HS tìm hiểu và gõ đoạn chương trình tìm Max, Min, tính tổng dãy số.

+ GV: Dựa trên bài toán tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của dãy số viết chương trình tính tổng dãy số.

+ GV: Yêu cầu HS thực hiện thao tác nhập xuất mảng thành thạo.

+ GV: Phân tích bài toán và yêu cầu HS trình bày ý tưởng thực hiện.

+ GV: Nhận xét và sửa chữa sai sót.

+ GV: Yêu cầu HS xác định Input và Output của bài toán?

+ GV: Nhận xét và sửa chữa sai sót cho HS.

+ GV: Quan sát và hướng dẫn các nhóm thực hiện theo yêu cầu.

+ GV: Các nhóm trình bày kết quả thảo luận của các nhóm thực hiện.

+ GV: Nhận xét đánh giá và sửa chữa sai sót cho HS.

+ GV: Rút ra kết luận và hướng dẫn HS ý tưởng thực hiện của bài toán trên để HS nắm bắt.

+ GV: Yêu cầu HS gõ chương trình SGK và lưu với tên Phanloai.

+ GV: Cho HS tìm hiểu phần khai báo và tác dụng của từng biến.

+ GV: Mảng trong chương trình phải thuộc kiểu dữ liệu nào vì sao?

+ GV: Biến i, n trong phần khai báo dùng để làm gì?

+ GV: Các biến Gioi, Kha, Trungbinh, Kem dùng để làm gì?

+ GV: Tiếp tục hướng dẫn HS thực hiện viết chương trình.

+ GV: Yêu cầu HS ôn lại kiến thức về câu lệnh điều kiện.

+ GV: Hướng dẫn HS cách lồng câu lệnh điều kiện vào trong vòng lặp.

+ GV: Yêu cầu HS đọc và tìm hiểu ý nghĩa của từng câu lệnh.

+ GV: Yêu cầu HS biên dịch chương trình và sửa lỗi nếu có.

+ GV: Chạy chương trình với các bộ dữ liệu khác nhau kiểm tra kết quả nhận được.

+ GV: Hướng dẫn các em thực hiện viết chương trình.

+ GV: Sử dụng một số bài trình chiếu và kiểm tra kết quả.

+ GV: Cho các em thực hiện nhận xét góp ý cho bài của bạn.

+ GV: Chỉnh sửa các nội dung các em thường sai sót và gặp phải.

+ GV: Phân tích một số câu lệnh khó để các em nắm bắt.

+ GV: Nhận xét chốt nội dung bài tập thực hành.

+ HS: Thực hiện gõ chạy và tìm hiểu về chương trình, trước khi vào nội dung bài tập 1.

+ HS: Thực hiện viết chương trình theo sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Thực hiện nhiều lần để ghi nhớ về thao tác thực hiện.

+ HS: Dùng biến i, n, Gioi, Kha, Trungbinh, Kem: thuộc kiểu số nguyên và khai báo một mảng A.

+ HS: Xác định bài toán:

- Input: Nhập điểm các bạn trong lớp;

- Output: Kết quả học tập của từng học sinh trong lớp.

+ HS: Thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Các nhóm khác nhận xét và bổ sung.

+ HS: Hiểu về đoạn khai báo trong chương trình được đưa ra.

+ HS: Tìm hiểu thêm ở các bài toán tìm Max, Min, tính tổng dãy số mà GV đã cho tìm hiểu.

+ HS: Gõ chương trình như SGK. Lưu bài dùng phím F2.

+ HS: Tập trung chú ý quan sát và tìm hiểu phần khai báo.

+ HS: Mảng trong chương trình thuộc kiểu số thực do điểm của HS là số thập phân.

+ HS: Sử dụng làm biến đếm và chỉ số cuối trong vòng lặp.

+ HS: Dùng để đếm số lượng bạn Giỏi, Khá, Trung bình, Kém.

+ HS: Tập trung thực hiện theo sự hướng dẫn.

+ HS: Trình bày lại cú pháp và cách thực hiện câu lệnh.

+ HS: Quan sát và thực hiện theo yêu cầu của GV.

+ HS: Giải thích về cách chạy của từng câu lệnh.

+ HS: Biến dịch và sửa chữ những sai sót mắc phải.

+ HS: Chạy chương trình với bộ dữ liệu khác nhau và tự kiểm chứng ra nháp.

+ HS: Đối tượng HS yếu quan sát và thao tác theo GV yêu cầu.

+ HS: Quan sát kết quả làm bài của các bạn.

+ HS: Nhận xét góp ý bài của bạn thực hiện.

+ HS: Chú ý sử chữa các sai sót khi làm bài.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe và hiểu bài.

+ HS: Chú ý lắng nghe.

1. Bài tập 1.

Gõ đoạn chương trình SGK.

4. Củng cố

  • Củng cố trong nội dung bài học.

5. Dặn dò: (1’)

  • Ôn lại nội dung bài. Xem trước phần tiếp theo của bài.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

......................................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 727
Sắp xếp theo

Giáo án tin học 8

Xem thêm