Giáo án Tin học 8: Bài thực hành 7: Xử lí dãy số trong chương trình (Tiết 1)

Giáo án Tin học 8: Bài thực hành 7

Giáo án Tin học 8: Bài thực hành 7: Xử lí dãy số trong chương trình (Tiết 1) có nội dung bám sát vào chương trình trong sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây sẽ là giáo án điện tử lớp 8 hay giúp quý thầy cô thuận tiện cho việc biên soạn giáo án Tin học lớp 8.

Tuần 31

Tiết: 62

BÀI THỰC HÀNH 7: XỬ LÍ DÃY SỐ TRONG CHƯƠNG TRÌNH

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Hiểu và viết được chương trình với thuật toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của một dãy số, tính tổng dãy số.
  • Ôn luyện cách sử dụng câu lệnh điều kiện, lặp với số lần biết trước.
  • Củng cố kĩ năng đọc, hiểu và chỉnh sửa chương trình.

2. Kĩ năng: Thực hành khai báo và sử dụng các biến mảng.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

8A1:……………………………………………………………………………

8A2:……………………………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ: (4’)

Câu hỏi: Trình bày thuật toán tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất?

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (39’) Củng cố lý thuyết.

+ GV: Củng cố nội dung lý thuyết của bài thông qua các câu hỏi và bài tập SGK.

+ GV: Chia lớp thành 6 nhóm học tập và làm các bài tập trên.

+ GV: Đưa ra yêu cầu của câu hỏi và bài tập 1.

+ GV: Hãy nêu các lợi ích của việc sử dụng biến mảng trong chương trình?

+ GV: Cho HS thảo luận nhóm trong vòng 5’ để tìm ra sự khác biệt giữa hai câu lệnh lặp.

+ GV: Quan sát các nhóm thảo luận và hướng dẫn giải thích cho HS nếu HS có thắc mắc.

+ GV: Các nhóm khác nhận xét đánh giá bài làm của bạn.

+ GV: Nhận xét đánh giá sửa chữa các lỗi sai của các nhóm.

+ GV: Đưa ra yêu cầu của câu hỏi và bài tập 2.

+ GV: Các khai báo biến mảng sau đây trong Pascal đúng hay sai?

a) Var X: Array[10,13] Of Integer;

b) Var X: Array[5..10.5] Of Real;

c) Var X: Array[3.4...4.8] Of Integer;

d) Var X: Array[10..1] Of Integer;

e) Var X: Array[4..1] Of Real;

+ GV: Đưa ra yêu cầu của câu hỏi và bài tập 4.

+ GV: Câu lệnh khai báo biến mảng sau đây máy tính có thực hiện được không?

Var N: Integer;

A: array[1..N] Of Real;

+ GV: Yêu cầu các nhóm trình bày.

+ GV: Nhận xét hướng dẫn và sửa sai cho các em.

+ GV: Đưa ra yêu cầu của câu hỏi và bài tập 5.

+ GV: Đưa ra yêu cầu của đề bài cho HS thảo luận theo nhóm lớn thực hiện yêu cầu.

+ GV: Viết chương trình Pascal sử dụng biến mảng để nhập từ bàn phím các phần tử của một dãy số. Độ dài của dãy cũng được nhập từ bàn phím.

+ GV: Hướng dẫn các nhóm trong quá trình thực hiện chương trình.

+ GV: Yêu cầu các nhóm chạy chương trình đã thực hiện.

+ GV: Nhận xét kết quả thực hiện của các nhóm đã làm.

+ GV: Đánh giá các lỗi các em mắc phải trong khi thực hiện.

+ GV: Đánh giá chốt nội dung.

+ HS: Đọc và nghiên cứu SGK làm các bài tập theo yêu cầu.

+ HS: Thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi đề ra.

+ HS: Thảo luận theo nhóm trình bày vào bảng phụ.

+ HS: Lợi ích chính là rút gọn việc viết chương trình, sử dụng câu lệnh lặp để thay thế nhiều câu lệnh. Có thể lưu trữ và xử lí nhiều dữ liệu có nội dung liên quan đến nhau một cách hiệu quả.

+ HS: Thảo luận theo nhóm trình bày vào bảng phụ.

+ HS: Các nhóm thực hiện dưới sự trợ giúp và hướng dẫn của GV.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe → ghi nhớ kiến thức.

+ HS: Thực hiện theo các nhân vấn đáp và trả lời câu hỏi.

+ HS: Dựa trên các kiến thức đã học trình bày lỗi và cách sửa lỗi.

a) Sai. Phải thay dấu phẩy bằng hai dấu chấm.

b) Sai. Chỉ số mảng phải là số nguyên. Thay chỉ số 10.5

c) Sai. Chỉ số mảng phải là số nguyên. Thay chỉ số 3.4 và 4.8.

d) Sai. Giá trị đầu của chỉ số mảng phải chỉ số cuối.

e) Đúng.

+ HS: Hoạt động 2 bạn một nhóm tìm hiểu về cách khai báo và trả lời theo yêu cầu.

+ HS: Câu lệnh khai báo biến mảng không thực hiện được. Bởi giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của chỉ số mảng phải được xác định trong phần khai báo chương trình.

+ HS: Thảo luận theo nhóm viết chương trình trên Pascal.

Var N, i: Integer;

A: array[1..100] of Real;

Begin

Write(‘Nhap so phan tu, n= ’);

Readln(n);

For i:=1 to N do

Begin

Write(‘Nhap a[’, i , ‘]= ’);

Readln(a[i]);

End;

End.

+ HS: Tập trung lắng nghe, sữa chưa các lỗi thường gặp.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe ghi nhớ.

+ HS: Ghi nhớ kiến thức.

1. Bài tập 1.

Lợi ích chính là rút gọn việc viết chương trình, sử dụng câu lệnh lặp để thay thế nhiều câu lệnh. Có thể lưu trữ và xử lí nhiều dữ liệu có nội dung liên quan đến nhau một cách hiệu quả.

2. Bài tập 2.

a) Sai. Phải thay dấu phẩy bằng hai dấu chấm.

b) Sai. Chỉ số mảng phải là số nguyên. Thay chỉ số 10.5

c) Sai. Chỉ số mảng phải là số nguyên. Thay chỉ số 3.4 và 4.8.

d) Sai. Giá trị đầu của chỉ số mảng phải chỉ số cuối.

e) Đúng.

3. Bài tập 4.

Câu lệnh khai báo biến mảng không thực hiện được. Bởi giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của chỉ số mảng phải được xác định trong phần khai báo chương trình.

4. Bài tập 5.

Var N, i: Integer;

A: array[1..100] of Real;

Begin

Write(‘Nhap, n= ’);

Readln(n);

For i:=1 to N do

Begin

Write(‘Nhap a[’, i , ‘]= ’);

Readln(a[i]);

End;

End.

4. Củng cố:

  • Củng cố trong nội dung bài học.

5. Dặn dò: (1’)

  • Ôn lại nội dung bài, chuẩn bị cho phần thực hành.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

......................................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 614
Sắp xếp theo

    Giáo án tin học 8

    Xem thêm