Giáo án TNXH 1 bài 19: Cuộc sống xung quanh

Tự nhiên xã hội lớp 1

Giáo án TNXH 1 bài 19: Cuộc sống xung quanh trình bày các kiến thức một cách logic giúp các em nhanh chóng biết quan sát và nói được một số nét chính hoạt động sinh sống, biết được một số hoạt động chính của nhân dân địa phương, yêu quê hương.

Bài 19: Cuộc sống xung quanh (Tiếp theo)

I . Mục tiêu bài

 • Kiến thức: Hs biết quan sát và nói được1số nét chính về hoạt động sinh sống của nhân dân địa phương.
 • Kĩ năng: Nhận biết xung quanh chúng ta có những hoạt động nào
 • Thái độ: giáo dục HS có ý thức gắn bó, yêu mến quê hương

II. Chuẩn bị bài

 • GV: tranh minh họa
 • HS: VBT, bút màu.

III. Các hoạt động dạy học

1 . Khởi động (1') Hát

2. Kiểm tra bài cũ (5') - KT 2 HS:

 • Em thường tham gia những hoạt động nào ở lớp?
 • Vì sao em thích tham gia những hoạt động đó?

3. Bài mới (32')

Tiết này các em học bài: Cuộc sống xung quanh (Tiết 2)

* Hoạt động 1: Làm việc SGK (10')

 • Bước 1: HS quan sát tranh, thảo luận : nói về những gì em thấy
 • Bước 2: Hỏi:Tranh38, 39, 40, 41 vẽ cuộc sống ở đâu?Vì sao em biết?
 • Đại diện 1 số HS trả lời. GV + HS nhận xột, KL.

→ Kết luận:T 38, 39 vẽ cuộc sống ở nông thôn. T 40,41 vẽ cuộc sống ở thành phố. Dựa vào đặc điểm nổi bậc ở từng địa phương ta dễ dàng nhận biết từng địa phương đó khi được nghe và thấy.

* Hoạt động 2: Thảo luận nhóm(10')

 • Bước 1:Em nói về cuộc sống ở địa phương em ở?
 • Bước 2:Kiểm tra kết quả hoạt động
 • Đại diện nhóm trình bày
 • HS nhận xét

→ Kết luận: Qua các bài hát, đặc điểm về văn hóa, ta cũng nnhận ra được địa phương đó. Do đo,ù cần giữ gìn bản chất văn hóa dân tộc của từng địa phương góp phần làm giàu đẹp nước nhà.

IV Củng cố (5')

 • Thi đua:diễn tảvài đặc điểm văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta.
 • Nhận xét

V. Tổng kết – dặn dò (3')

 • Chuẩn bị :An toàn trên đường đi học
 • Nhận xét tiết học
Đánh giá bài viết
1 2.084
Sắp xếp theo
  Giáo án điện tử Tự nhiên xã hội 1 Xem thêm