Giáo án Toán 1 chương 3 bài 12: Bài toán có lời văn

Giáo án môn Toán lớp 1

Giáo án Toán 1 bài 12 giúp các em nắm chắc được nhận biết bài toán có lời văn thường có, các số (gắn với các thông tin đã biết), câu hỏi (chỉ thông tin cần tìm), giải 1 số bài toán có lời văn đơn giản.

Giáo án Lớp 1 trọn bộ

Giáo án Toán 1 bài 10

BÀI 12: BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN

I. MỤC TIÊU:

Giúp học sinh:

 • Bước đầu nhận biết bài toán có lời văn thường có:
  • Các số (gắn với các thông tin đã biết)
  • Câu hỏi (chỉ thông tin cần tìm)

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Các tranh như SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

1. Ổn Định:

Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập

2. Kiểm tra bài cũ:

 • Đếm từ 0 đến 10, từ 10 đến 20. Số nào đứng liền sau số 13?
 • Số nào đứng liền trước số 18?
 • Số nào ở giữa số 16 và 18?
 • Từ 0 đến 20 số nào lớn nhất ? Số nào bé nhất?
 • Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Giới thiệu bài toán có lời văn

Mt: Học sinh bước đầu nhận biết bài toán có lời văn thường có các số, câu hỏi.

1. Giới thiệu bài toán có lời văn:

* Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

 • Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát tranh vẽ rồi viết số thích hợp vào mỗi chỗ chấm để có bài toán
 • Giáo viên hỏi : Bài toán đã cho biết gì?
 • Nêu câu hỏi của bài toán?
 • Theo câu hỏi này ta phải làm gì?

* Bài 2:

 • Cho học sinh quan sát tranh điền số còn thiếu trong bài toán và đọc bài toán lên cho các bạn nghe
 • Bài toán cho biết gì?
 • Bài toán hỏi gì?
 • Bài toán yêu cầu ta tìm gì?

* Bài 3 :

 • Gọi học sinh đọc bài toán
 • Bài toán còn thiếu gì?
 • Khuyến khích học sinh nêu câu hỏi
 • Sau mỗi lần học sinh nêu câu hỏi giáo viên cho học sinh đọc lại bài toán.

Lưu ý:

 • Trong các câu hỏi đều phải có: Từ "Hỏi" ở đầu câu
 • Trong câu hỏi của bài toán này nên có từ "Tất cả"
 • Viết dấu ? ở cuối câu

* Bài 4:

 • Giáo viên tổ chức hướng dẫn học sinh tự điền số thích hợp, viết tiếp câu hỏi vào chỗ chấm tương tự như bài 1 và bài 3
 • Cho học sinh nhận xét bài toán thường có các số và có dấu hỏi

Hoạt động 2: Trò chơi

Mt: Luyện tập đặt bài toán theo tranh

 • Giáo viên treo tranh: 3 con nai, thêm 3 con nai
 • Yêu cầu học sinh đặt bài toán
 • Cho chơi theo nhóm. Giáo viên giao cho mỗi nhóm 2 tranh, yêu cầu học sinh thảo luận. Cử đại diện đọc 2 bài toán phù hợp với tranh. Nhóm nào nêu đúng nhất nhóm đó thắng.

- Học sinh tự nêu yêu cầu của bài

- Có 1 bạn, có thêm 3 bạn đang đi tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn?

- Học sinh đọc lại bài toán sau khi đã điền đầy đủ các số

- Có 1 bạn, thêm 3 bạn nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn?

- Tìm xen có tất cả bao nhiêu bạn?

- Học sinh nêu yêu cầu của bài toán: viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán

- Có 5 con thỏ, có thêm 4 con thỏ đang chạy tới. Hỏi có tất cả mấy con thỏ

- Có 5 con thỏ, thêm 4 con thỏ nữa


- Có tất cả mấy con thỏ

- Tìm số thỏ có tất cả

- Học sinh đọc: Có 1 gà mẹ và 7 gà con. Hỏi ...

- Bài toán còn thiếu câu hỏi

- Hỏi có tất cả bao nhiêu con gà?

- Học sinh đọc lại bài toán

- Có 4 con chim đậu trên cành , có thêm 2 con chim bay đến. Hỏi có tất cả bao nhiêu con chim?

- Có 3 con nai, thêm 3 con nai.Hỏi có tất cả mấy con nai.

Đánh giá bài viết
1 1.633
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Toán 1 Xem thêm