Giáo án Toán 1 Chương 1 bài 10: Số 6

Giáo án Toán lớp 1

Giáo án Toán 1 Chương 1 bài 10: Số 6 với nội dung chi tiết, trình bày khoa học do chính đội ngũ giáo viên giỏi trên toàn quốc biên soạn nhằm giúp cho học sinh có khái niệm ban đầu về số 6, biết đọc, viết số 6; đếm và so sánh các số trong phạm vi 6.

Giáo án Toán 1 Chương 1 bài 9: Bằng nhau - Dấu bằng

Giáo án Toán 1 Chương 1 bài 8: Lớn hơn - Dấu lớn

BÀI 10: Số 6

I. MỤC TIÊU:

- Giúp học sinh:

 • Có khái niệm ban đầu về số 6.
 • Biết đọc, viết số 6, đếm và so sánh các số trong phạm vi 6, nhận biết số lượng trong phạm vi 6, vị trí của số 6 trong dãy số từ 1 đến 6

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • Các nhóm có 6 mẫu vật cùng loại
 • Các chữ số rời 1,2,3,4,5,6

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

1. Ổn Định:

- Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập

2. Kiểm tra bài cũ:

 • Đếm xuôi và đếm ngược từ 1 đến 5 và 5 đến 1
 • Số nào bé hơn số 5 ? Số nào lớn hơn số 1 ?
 • Số nào bằng số 3 ? bằng số 2?
 • 3 em làm toán trên bảng
 • Nhận xét bài cũ – Ktcb bài mới

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊNHOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Giới thiệu số 6

Mt: Học sinh có khái niệm ban đầu về số 6

- Giáo viên hướng dẫn học sinh xem tranh hỏi:

 • Có 5 em đang chơi, 1 em khác đang đi tới . Vậy tất cả có mấy em?
 • 5 thêm 1 là mấy?

- Yêu cầu học sinh lấy 5 hình tròn rồi lấy thêm 1 hình tròn

- Cho học sinh nhìn tranh trong sách giáo khoa lặp lại

- Các nhóm đều có số lượng là mấy?

- Giáo viên giới thiệu chữ số 6 in, chữ số 6 viết. Giáo viên viết lên bảng

- Số 6 đứng liền sau số mấy?

- Cho học sinh đếm xuôi, ngược phạm vi 6

- Học sinh quan sát tranh trả lời câu hỏi

- 5 em đang chơi thêm 1 em nữa là 6 em

- 5 thêm 1 là 6. Học sinh lặp lại lần lượt

- Học sinh nói: 5 hình tròn thêm 1 hình tròn là 6 hình tròn.

- Học sinh lần lượt nhắc lại

- Học sinh nêu: 5 chấm tròn thêm 1 chấm tròn là 6 chấm tròn. 5 con tính thêm 1 con tính là 6 con tính

Đánh giá bài viết
1 1.670
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Toán 1 Xem thêm