Giáo án Tự nhiên xã hội 2 bài 15

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 2

Giáo án Tự nhiên xã hội 2 bài 15 được sưu tầm từ những bộ giáo án hay trên toàn quốc với cách trình bày nội dung chính xác, khoa học sẽ giúp các em học sinh biết tên địa chỉ và kể được một số phòng học, phòng làm việc, sân chơi, vườn trường của trường em.

Giáo án Tự nhiên xã hội 2 bài 14

BÀI 15: TRƯỜNG HỌC

I. MỤC TIÊU:

- Nêu được tên,địa chỉ và kể được một số phòng học, phòng làm việc,sân chơi,vườn trường của trường em. (nêu được ý nghĩa của tên trường em: tên trường là tên danh nhân hoặc tên của xã phường...)

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

  • GV: Phóng to các tranh vẽ ở SGK.
  • HS: SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Ổn định

2. Kiểm tra bài cũ: "Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà".

- Hỏi:

  • Cần làm gì để phòng tránh ngộ độc?
  • Khi bản thân hoặc người khác bị ngộ độc ta phải làm thế nào?

- GV theo dõi, nhận xét đánh giá.

- Nhận xét phần kiểm tra bài cũ.

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

GV hỏi: Trong lớp ta có bạn nào thuộc bài hát về trường học không?

- Mời cả lớp hát.

- Hỏi: Bài hát mà các em vữa trình bày có ý nghĩa gì? Nói về ai?

GV nói: Để giúp cho các em biết trong trường có cơ sở vật chất gì? Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em học bài: "Trường học".

- GV ghi tựa bài lên bảng.

- Hát vui

- HS theo dõi

- Cả lớp hát

- HS phát biểu

- HS lắng nghe

Đánh giá bài viết
2 2.413
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Tự nhiên xã hội 2

Xem thêm