Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Tự nhiên xã hội 2 bài 17

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 2

Giáo án Tự nhiên xã hội 2 bài 17 có nội dung được trình bày chuẩn xác, khoa học sẽ giúp các em học sinh nắm được các hoạt động dễ gây ngã, nguy hiểm cho bản thân và cho người khác khi ở trường.

Giáo án Tự nhiên xã hội 2 bài 16

BÀI 17: PHÒNG TRÁNH NGÃ KHI Ở TRƯỜNG

I. Mục tiêu

 • Kể tên những hoạt động dễ ngã, nguy hiểm cho bản thân và cho người khác khi ở trường.
 • Có ý thức trong việc chọn và chơi những trò chơi để phòng ngã khi ở trường.

* Hs khá, giỏi: Biết cách xử lý khi bản thân hoặc người khác bị ngã.

II. Các kỹ năng sống:

 • Kỹ năng kiên định: Từ chối không tham gia vào trò chơi nguy hiểm
 • Kỹ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì để phòng té ngã
 • Phát triển kỹ năng giao tiếp thông qua các hoạt động học tập

III. Các phương pháp dạy học:

 • Thảo luận nhóm
 • Suy nghĩ – Thảo luận cặp đôi, chia sẻ
 • Trò chơi

IV. Đồ dùng dạy học: hình vẽ SGK/36, 37

V. Họat động dạy học

1. Kiểm tra bài cũ:

 • Kể tên các thành viên trong nhà trường
 • Nêu công việc của từng thành viên

2. Dạy bài mới:

Hoạt động dạyHoạt động học

1. Khởi động: trò chơi: "Bịt mắt bắt dê", giới thiệu bài

Họat động 1: Làm việc với SGK để nhận biết được các họat động nguy hiểm cần tránh.

* Mục tiêu: Xem mục tiêu 1 của bài

- Động não:

 • Hãy kể tên những họat động dễ gây nguy hiểm ở trường.
 • Gọi hs trả lời, gv ghi bảng.

- Yêu cầu hs quan sát hình 1, 2, 3, 4/36, 37

 • Chỉ và nói họat động của các bạn trong từng hình
 • Họat động nào dễ gây nguy hiểm

- Treo tranh

- GV phân tích mức độ nguy hiểm của mỗi họat động và KL

- Nhiều hs trả lời

- Làm việc theo cặp

- 1 số hs trình bày

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Giáo án điện tử Tự nhiên xã hội 2

  Xem thêm