Giáo án Tự nhiên xã hội 2 bài 26

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 2

Giáo án Tự nhiên xã hội 2 bài 26 được thiết kế rõ ràng, chi tiết, sẽ giúp quý thầy cô thuận tiện cho việc soạn bài giảng dạy cũng như hướng dẫn học sinh hiểu được tên và lợi ích của một số loài.

Giáo án Tự nhiên xã hội 2 bài 25

BÀI 26: MỘT SỐ LOÀI CÂY SỐNG DƯỚI NƯỚC

I. Mục tiêu:

 • Nêu được tên, lợi ích của một số cây sống dưới nước
 • Thích sưu tầm và bảo vệ các loại cây

* Hs khá, giỏi: Kể được tên một số cây sống trôi nổi hoặc cây có rễ cắm sâu trong bùn

II. Đồ dùng dạy học:

 • Hình vẽ SGK, sưu tầm các loại cây sống ở dưới nước.
 • Giấy, hồ dán.

III. Hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: Kể tên các cây sống trên cạn.

2. Bài mới:

Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Giới thiệu bài

Hoạt động 1: Làm việc với SGK

* Mục tiêu: Nói tên và nêu ích lợi của một số cây sống dưới nước, phân biệt các nhóm cây sống dưới nước.

* Cách tiến hành:

 • Yêu cầu HS quan sát và trả lời các câu hỏi trong SGK.
 • Hướng dẫn HS đặc thêm các câu hỏi:
 • Bạn thường thấy cây nào ở đâu?
 • Cây này có hoa không? Hoa màu gì?...
 • GV chốt lại ý chính.

Hoạt động 2: Làm việc với vật thật và tranh ảnh sưu tầm được.

* Mục tiêu: Hình thành kĩ năng quan sát nhận xét, mô tả. Thích sưu tầm và bảo vệ các loài cây.

* Cách tiến hành:

- Yêu cầu các nhóm đưa ra tranh ảnh đã sưu tầm được đưa ra cùng quan sát, phân loại theo phiếu hướng dẫn của GV.

2. Củng cố- dặn dò:

 • Hệ thống bài
 • Nhận xét tiết học

Làm việc theo nhóm nhỏ

Nhiều HS trả lời

Làm việc theo nhóm nhỏ

Đại diện các nhóm giới thiệu phần sưu tầm

Các nhóm tự đánh giá kết quả làm việc

Đánh giá bài viết
1 1.291
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Tự nhiên xã hội 2

Xem thêm