Nguyễn An Vật Lý

Hai điện tích điểm q1 = + 3.10-8 C và q2 = -4.10-8 C được đặt cách nhau 10cm trong chân không

. Hãy tìm các điểm mà tại đó cường độ điện trường bằng không. Tại các điểm đó có điện trường hay không?

3
3 Câu trả lời
 • Ngọc Mỹ Nguyễn
  Ngọc Mỹ Nguyễn

  Trả lời hay
  5 Trả lời 14:34 23/09
  • Nguyễn An
   Nguyễn An

   Cậu ơi tính dúp mình q2 là +4.10^-8 giống trong đề không phải âm được hông

   0 Trả lời 14:37 23/09
  • Nguyễn An
   Nguyễn An

   Cậu ghi r²1 r²2 với r1 r2 ra số dùm mình nha 

   0 Trả lời 15:03 23/09
 • Điện hạ
  Điện hạ

  r1 ≈ 64,64 cm ; r2 ≈ 74,64 cm.

  Trả lời hay
  1 Trả lời 14:33 23/09
  • Chanaries
   Chanaries

   Điểm có cường độ điện trường bằng không, tức là:

   Suy ra:

   Do đó điểm này nằm trên đường thẳng nối hai điện tích .

   Vì q1 và q2 trái dấu nên điểm này nằm ngoài đoạn thẳng nối hai điện tích và ở về phía gần q1 (vì q1 < | q2 |)

   Ta có:

   Và r2 – r1 = 10cm (2)

   Từ (1) và (2) ta tìm được r1 ≈ 64,6 cm và r2 = 74,6 cm.

   Tại điểm đó không có điện trường vì EM = 0.

   Đáp số: r1 ≈ 64,64 cm ; r2 ≈ 74,64 cm.

   0 Trả lời 14:33 23/09
   Vật Lý Xem thêm