Phan Anh Thư Hóa học

Hòa tan hết Nhôm trong 3,65 g axit clohidric HCl vừa đủ, thu được a gam nhôm clorua

 

Hòa tan hết Nhôm trong 3,65 g axit clohidric HCl vừa đủ, thu được a gam Nhôm clorua AlCl3 và khí hidro.

a) Tính khối lượng nhôm đã dùng?

b) Tính thể tích khí hidro sinh ra ở đktc?

c) Tính a?

 

3
3 Câu trả lời
 • Hằng Nguyễn
  Hằng Nguyễn

  a) 0,9g

  b) 1,12 l

  c) 4,45g

  0 Trả lời 09:59 31/01
 • Kim Ngưu
  Kim Ngưu

  n_{HCl}=\frac{3,65}{36,5}=0,1\ mol

  Al + 3HCl --> AlCl3 + 3/2 H2

  0,1/3 <-- 0,1 ---> 0,1/3 --> 0.05

  a) m_{Al}=\frac{0,1}{3}.27=0,9\ g

  b) V_{H_2}=1,12l

  c) a= 4,45g

  0 Trả lời 10:18 31/01
 • ๖ۣۜSིT_ lười nghĩ
  ๖ۣۜSིT_ lười nghĩ

  a) m_{Al}=\frac{0,1}{3}.27=0,9g

  b) V_{H_2}=0,05.22,4=1,12l

  c) a=m_{AlCl_3}=\frac{0,1}{3}.\left(27+35,5.3\right)=4,45g

  0 Trả lời 10:20 31/01

Hóa học

Xem thêm