Học Tiếng Anh qua bài hát Look What You Made Me Do - Taylor Swift

Học Tiếng Anh qua bài hát Look What You Made Me Do

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc học tiếng Anh bởi những con chữ khô khan và cứng nhắc thì những bài hát tiếng Anh sẽ là một lựa chọn tốt bởi chúng đem lại sự tương tác cao. VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Học Tiếng Anh qua bài hát Look What You Made Me Do - Taylor Swift do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây. Mời các bạn vào tham khảo.

MV chính thức Look What you made me do

Lời tiếng Anh bài hát Look What You Made Me Do - Taylor Swift

[Verse 1]

I don't like your little games

Don't like your titled stage

The role you made me play

Of the fool, no, I don't like you

I don't like your perfect crime

How you laugh when you lie

You said the gun was mine

Isn't cool, no, I don't like you

[Pre-Chorus]

But I got smarter, I got harder in the nick of time

Honey, I rose up from the dead, I do it all the time

I've got a list of names and yours is in red underlined

I check it once, then I check it twice

[Chorus]

Ohh, look what you made me do

Look what you made me do

Look what you just made me do

Look what you just made me do

Ohh, look what you made me do

Look what you made me do

Look what you just made me do

Look what you just made me do

[Verse 2]

I don't like your kingdom keys

They once belonged to me

You ask me for a place to sleep

Locked me out and threw a feast (what?)

The world goes on, another day, another drama-drama

But not for me, not for me, all I think about is karma

And then the world moves on but one thing's for sure

Baby, I got mine, but you'll all get yours

[Pre-Chorus]

But I got smarter, I got harder in the nick of time

Honey, I rose up from the dead, I do it all the time

I've got a list of names and yours is in red underlined

I check it once, then I check it twice

[Chorus]

Ohh, look what you made me do

Look what you made me do

Look what you just made me do

Look what you just made me do

Ohh, look what you made me do

Look what you made me do

Look what you just made me do

Look what you just made me do

Lời dịch bài hát Look What You Made Me Do - Taylor Swift

[Đoạn 1]

Tôi không thích trò hèn mọn của anh

Tôi không thích sân khấu tầm thường của anh

Một vai diễn mà anh bắt tôi đóng vai

Là một kẻ ngốc, không, tôi không ưa anh chút nào

Tôi không thích sự xấu xa che giấu của anh

Anh làm cho tôi phải bật cười khi nghe anh nói dối

Anh nói tôi là người châm ngòi nổ

Thật không đáng mặt chút nào, không, tôi không ưa gì anh

[Điệp khúc trước]

Nhưng thật đúng lúc, tôi đã trở nên thông minh hơn, tôi mạnh mẽ hơn

Cưng à, tôi đã tái sinh, tôi đã luôn như vậy

Tôi có một danh sách nhiều cái tên và tên của bạn được gạch chân bằng dấu đỏ

Tôi cứ kiểm tra đi kiểm tra lại danh sách đó

[Điệp khúc]

Ô, hãy nhìn xem anh khiến tôi làm gì đây này

Hãy nhìn xem anh khiến tôi làm gì đây này

Hãy nhìn xem anh khiến tôi vừa làm điều gì đây này

Hãy nhìn xem anh khiến tôi vừa làm điều gì đây này

Ô, hãy nhìn xem anh khiến tôi làm gì đây này

Hãy nhìn xem anh khiến tôi làm gì đây này

Hãy nhìn xem anh khiến tôi vừa làm điều gì đây này

Hãy nhìn xem anh khiến tôi vừa làm điều gì đây này

[Đoạn 2]

Tôi không thích những đường mật của anh

Chúng đã từng thuộc về tôi

Anh xin tôi một nơi để nghỉ ngơi

Chốt cửa không cho tôi ra ngoài và đưa tôi vào sự hứng thú (gì vậy?)

Thế giới vẫn tiếp tục, một ngày khác, một bộ phim truyền hình khác

Nhưng không dành cho tôi, không dành cho tôi, tất cả tôi nghĩ về quả báo

Và khi thế giới vẫn biến đổi nhưng có một điều chắc chắn

Cưng à, tôi sẽ nhận những gì của tôi, còn anh sẽ nhận tất cả những gì là của anh.

[Điệp khúc trước]

Nhưng thật đúng lúc, tôi đã trở nên thông minh hơn, tôi mạnh mẽ hơn

Cưng à, tôi đã tái sinh, tôi đã luôn như vậy

Tôi có một danh sách nhiều cái tên và tên của bạn được gạch chân bằng dấu đỏ

Tôi cứ kiểm tra đi kiểm tra lại danh sách đó

[Điệp khúc]

Ô, hãy nhìn xem anh khiến tôi làm gì đây này

Hãy nhìn xem anh khiến tôi làm gì đây này

Hãy nhìn xem anh khiến tôi vừa làm điều gì đây này

Hãy nhìn xem anh khiến tôi vừa làm điều gì đây này

Ô, hãy nhìn xem anh khiến tôi làm gì đây này

Hãy nhìn xem anh khiến tôi làm gì đây này

Hãy nhìn xem anh khiến tôi vừa làm điều gì đây này

Hãy nhìn xem anh khiến tôi vừa làm điều gì đây này

MV lyric bài hát Look What you made me do

Đánh giá bài viết
16 10.618
Sắp xếp theo
    Học tiếng Anh qua video VOA Xem thêm