Luyện từ và câu lớp 2: Mở rộng vốn từ - từ ngữ về thời tiết

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ - từ ngữ về thời tiết

Luyện từ và câu lớp 2: Mở rộng vốn từ - từ ngữ về thời tiết. Đặt câu khỏi Khi nào? là lời giải phần Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 2 tập 2 trang 18 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố các dạng bài luyện từ và câu lớp 2. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải phần Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 2 tập 2 trang 18

Câu 1. Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn để chỉ thời tiết của từng mùa (nóng bức, ấm áp, giá lạnh, mưa phùn gió bấc, se se lạnh, oi nồng) điền vào chỗ trống.

Mùa xuân

Mùa hạ

Mùa thu

Mùa đông

ấm áp

nóng bức oi nồng

se se lạnh

mưa phùn gió bấc, giá lạnh.

Câu 2. Hãy thay cụm từ “khi nào” trong các câu hỏi dưới đây bằng các cụm từ khác (bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ).

a) Khi nào lớp bạn đi thăm viện bảo tàng?

- Bao giờ lớp bạn đi thăm viện bảo tàng?

- Lúc nào lớp bạn đi thăm viện bảo tàng?

- Tháng mấy lớp bạn đi thăm viện bảo tàng?

- Mấy giờ lớp bạn đi thăm viện bảo tàng?

- Chừng nào lớp bạn đi thăm viện bảo tàng?

b) Khi nào trường bạn nghỉ hè?

- Tháng mấy trường bạn nghỉ hè?

- Lúc nào trường bạn nghỉ hè?

- Chừng nào trường bạn nghi hè?

- Độ nào trường học nghỉ hè?

c) Bạn làm bài tập khi nào?

- Bạn làm bài tập lúc nào?

- Bạn làm bài tập bao giờ?

d) Bạn gặp cô giáo khi nào?

- Bạn gặp cô giáo lúc nào?

- Bạn gặp cô giáo bao giờ?

- Bạn gặp cô giáo lúc mấy giờ?

Câu 3. Chọn dấu chấm hoặc dấu chấm than điền vào ô trống:

Ông Mạnh nổi giận quát:

- Thật độc ác !

Đêm đó thần gió lại đến đập cửa thét:

- Mở cửa ra!

- Không! Sáng mai ta sẽ mỡ cửa mời ông vào.

Ngoài các bài giải bài tập SGK Tiếng Việt 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
5 2.927
Sắp xếp theo
    Học tốt tiếng Việt lớp 2 Xem thêm