Lý thuyết Toán lớp 2: Số hạng - Tổng

Lý thuyết Toán lớp 2: Số hạng - Tổng bao gồm chi tiết 3 dạng Toán lớp 2 cơ bản, sử dụng các ví dụ kèm theo hướng dẫn giải chi tiết, giúp các em học sinh lớp 2 hệ thống lại kiến thức, củng cố các kỹ năng giải Toán đạt kết quả cao nhất trong học tập.

I. Lý thuyết về SỐ HẠNG - TỔNG

1. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Biết vị trí và tên gọi của số hạng, tổng trong một phép cộng.

- Thực hiện phép cộng không nhớ trong phạm vi 100 và áp dụng vào giải toán đố

Lý thuyết về SỐ HẠNG - TỔNG

II. CÁC DẠNG TOÁN về Số hạng - Tổng

Dạng 1: Thực hiện phép tính..

- Đặt tính theo cột dọc, các số cùng một hàng được đặt thẳng với nhau.

- Cộng các số từ hàng đơn vị đến hàng chục.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 13 + 5

Lý thuyết về SỐ HẠNG - TỔNG

Dạng 2: Toán đố

- Đọc và phân tích đề: Xác định các số liệu đã cho, số lượng tăng thêm hay giảm bớt và yêu cầu của bài toán.

- Tìm cách giải: Dựa vào các từ khóa của bài toán như tìm “tất cả”, “còn lại”… và yêu cầu của bài toán để xác định phép tính phù hợp.

- Trình bày lời giải: Viết lời giải, phép tính và đáp số cho bài toán.

- Kiểm tra lời giải của bài toán và kết quả vừa tìm được.

Ví dụ: Một người nông dân nuôi 13 con gà và 2 con chó. Hỏi người nông dân đó có tất cả bao nhiêu gà và chó ?

Giải:

Người nông dân đó có tất cả số gà và chó là:

13 + 2 = 15 (con)

Đáp số: 15 con

Dạng 3: Tìm chữ số còn thiếu trong phép tính cộng.

- Thực hiện phép cộng từ hàng đơn vị đến hàng chục.

- Phép toán cộng có ba giá trị: số hạng thứ nhất, số hạng thứ hai, tổng. Nếu cho biết giá trị của hai trong ba giá trị đó thì em nhẩm tìm giá trị số còn thiếu.

Lý thuyết Số hạng - Tổng nhằm giúp các em học sinh lớp 2 học tập tốt hơn môn Toán 2. Với hướng dẫn kèm theo chi tiết, các em học sinh lớp 2 có thể chủ động sắp xếp thời gian ôn tập và tự học ngay tại nhà, giúp các em đánh giá chính xác năng lực của mình.

Ngoài bài Lý thuyết Toán lớp 2: Số hạng - Tổng, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 2 học kì 1 và cuối học kì 2 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 1.417
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán lớp 2 Xem thêm