Lý thuyết Toán lớp 2: Tìm số trừ

Lý thuyết Toán lớp 2: Tìm số trừ bao gồm chi tiết 3 dạng Toán lớp 2 cơ bản, sử dụng các ví dụ kèm theo hướng dẫn giải chi tiết, giúp các em học sinh lớp 2 ôn luyện và làm các bài tập từ dễ đến khó một cách hiệu quả nhất.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Lý thuyết Toán lớp 2

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tìm x

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Ví dụ: Tìm x, biết: 15 - x = 8

Giải

Vậy giá trị cần tìm là x = 7

Dạng 2: Hoàn thành bảng

Điền các giá trị của số bị trừ, số trừ hoặc hiệu còn thiếu trong bảng.

- Tìm hiệu bằng cách thực hiện phép trừ hai số: Số bị trừ và Số trừ.

- Tìm số bị trừ hoặc số trừ (Dạng 1)

Ví dụ: Điền các số còn thiếu vào bảng sau:

Lý thuyết Toán lớp 2

Giải

Ta có: 75 - 36 = 39 và 84 - 60 = 24 nên em điền được các số vào bảng như sau:

Lý thuyết Toán lớp 2

Dạng 3: Toán đố

- Đọc và phân tích đề: Bài toán thường cho giá trị ban đầu và giá trị còn lại, yêu cầu tìm giá trị đã bớt đi hoặc giảm đi.

- Tìm cách giải của bài toán: Muốn tìm giá trị đã bớt ta thường lấy giá trị ban đầu trừ đi giá trị còn lại.

- Trình bày bài toán.

- Kiểm tra lại lời giải và kết quả em vừa tìm được.

Ví dụ: Trong cửa hàng có 35 quyển vở, sau khi bán đi thì cửa hàng còn lại 13 quyển vở. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu quyển vở?

Giải

Cửa hàng đã bán được số quyển vở là:

35 - 13 = 22 (quyển vở)

Đáp số: 22 quyển vở.

Qua các phần học lý thuyết này, các em học sinh sẽ dễ hiểu hơn khi làm các bài tập. Các hoạt động này sẽ giúp các em dễ dàng khi giải quyết các bài toán lớp 2, toán lớp 2 nâng cao và đặc biệt yêu thích việc học toán hơn.

Ngoài bài Lý thuyết Toán lớp 2: Tìm số trừ, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 2 học kì 1 và cuối học kì 2 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 167
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán lớp 2 Xem thêm