Lý thuyết Toán lớp 2: 8 cộng với một số: 8 + 5

Lý thuyết Toán lớp 2: 8 cộng với một số: 8 + 5 bao gồm chi tiết 3 dạng Toán lớp 2 cơ bản, sử dụng các ví dụ kèm theo hướng dẫn giải chi tiết, giúp các em học sinh lớp 2 ôn luyện. Chắc chắn tài liệu này sẽ đem lại hiệu quả học tập tốt hơn cho các em học sinh.

I. Lý thuyết 8 cộng với một số: 8 + 5

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

8 cộng với một số: 8 + 5

- Bảng cộng 8 với một số.

- Áp dụng vào giải toán đố bằng một phép cộng.

- Trong một phép cộng, nếu đổi vị trí của hai số thì kết quả của phép tính đó không thay đổi.

II. Các dạng Toán 8 cộng với một số: 8 + 5

Dạng 1: Thực hiện phép tính

- Đặt tính theo cột dọc, các số cùng hàng được đặt thẳng với nhau.

- Thực hiện phép cộng các số của từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 8 + 7

Vậy giá trị cần tìm là 15

Dạng 2: Tính nhẩm

- Tính tổng các số có giá trị bằng 10

- Tính toán với các số còn lại.

Ví dụ: 8 + 3 + 2

Giải:

8 + 3 + 2 = 8 + 2 + 3 = 10 + 3 = 13

Giá trị cần tìm là 13

Dạng 3: Toán đố

- Đọc và phân tích đề: Xác định các số liệu đã cho, số lượng tăng thêm hay giảm bớt và yêu cầu của bài toán.

- Tìm cách giải: Khi bài toán yêu cầu tìm giá trị “cả hai” hoặc “tất cả” thì em thường dùng phép toán cộng.

- Trình bày lời giải: Viết lời giải, phép tính và đáp số cho bài toán.

- Kiểm tra lời giải của bài toán và kết quả vừa tìm được.

Ví dụ: Một người nông dân nuôi 8 con gà mái và 3 con gà trống. Hỏi người nông dân đó có tất cả bao nhiêu con gà?

Giải:

Người nông dân đó có tất cả số con gà là:

8 + 3 = 11 (con)

Đáp số: 11 con.

Học sinh có thể xem lại phần Giải bài tập Toán lớp 2 đã được giải đầy đủ và chi tiết, hệ thống chuẩn mực các bài trong SGK Toán 2, để học tốt môn Toán lớp 2 hơn. Ngoài bài Lý thuyết Toán lớp 2: 8 cộng với một số: 8 + 5, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 2 học kì 1 và cuối học kì 2 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 187
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán lớp 2 Xem thêm