Lý thuyết Toán lớp 2: Ôn tập về hình học (học kì 1)

Lý thuyết Toán lớp 2: Ôn tập về hình học (học kì 1) bao gồm chi tiết 3 dạng Toán lớp 2 cơ bản, sử dụng các ví dụ kèm theo hướng dẫn giải chi tiết, giúp các em học sinh lớp 2 ôn luyện và làm các bài tập từ dễ đến khó một cách hiệu quả nhất.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Hình chữ nhật – Hình tứ giác:

Lý thuyết Toán lớp 2: Ôn tập về hình học (học kì 1)

2. Đoạn thẳng, đường thẳng và ba điểm thẳng hàng:

Lý thuyết Toán lớp 2: Ôn tập về hình học (học kì 1)

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Xác định tên gọi của hình cho trước hoặc tìm hình.

Đề bài thường yêu cầu tìm hình tứ giác, hình chữ nhật, đoạn thẳng, đường thẳng trong các hình cho trước.

Cách giải: Nhớ lại hình ảnh của hình cần tìm và chọn các hình có hình dạng tương tự.

Dạng 2: Đếm hình

Từ một hình cho trước yêu cầu tìm số lượng hình.

Cách giải:

- Đếm các hình đơn;

- Ghép các hình đơn thành các hình lớn hơn thỏa mãn và đếm tiếp cho đến hết.

Dạng 3: Kẻ hoặc vẽ thêm hình để được hình thỏa mãn điều kiện bài toán.

Đề bài yêu cầu vẽ thêm một hoặc nhiều đoạn thẳng vào hình cho trước để hình đó có số lượng hình tam giác và tứ giác tùy ý.

Cách giải:

- Dùng thước thẳng, kẻ vẽ thêm các đoạn thẳng rồi đếm hình.

- Chọn cách vẽ thỏa mãn đúng yêu cầu của bài toán.

Với những tài liệu lý thuyết này đã giúp các em học sinh lớp 2 có thể tham khảo cũng như tự có thể làm các bài tập từ đơn giản đến khó để tự mình củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng học Toán lớp 2.

Ngoài bài Lý thuyết Toán lớp 2: Ôn tập về hình học (học kì 1), các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 2 học kì 1 và cuối học kì 2 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 437
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán lớp 2 Xem thêm