Lý thuyết Toán lớp 2: Tìm một thừa số của phép nhân

Lý thuyết Toán lớp 2: Tìm một thừa số của phép nhân bao gồm chi tiết 3 dạng Toán lớp 2 cơ bản, sử dụng các ví dụ kèm theo hướng dẫn giải chi tiết, giúp các em học sinh lớp 2 ôn luyện và làm các bài tập từ dễ đến khó một cách hiệu quả nhất.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Mối quan hệ giữa tích và các thừa số trong phép nhân.

- Cách tìm một thừa số chưa biết trong một tích.

Lý thuyết Toán lớp 2: Tìm một thừa số của phép nhân

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện các phép tính nhân, chia.

- Em nhớ lại kiến thức về bảng nhân từ 1 đến 5 và bảng chia 2, 3

Dạng 2: Tìm thừa số chưa biết.

Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Ví dụ:

Dạng 3: Toán đố.

- Đọc và phân tích bài toán: Đề bài cho thông tin về giá trị của nhiều nhóm, giá trị của mỗi nhóm, yêu cầu tìm số nhóm bằng nhau đó.

- Tìm cách giải của bài toán: Muốn tìm số nhóm, em lấy giá trị nhiều nhóm đã cho chia cho giá trị của mỗi nhóm.

- Trình bày lời giải.

- Kiểm tra lại lời giải và đáp án của bài toán.

Ví dụ: Có 18 bạn học sinh được xếp vào các bàn, mỗi bàn có 2 học sinh. Hỏi xếp được tất cả bao nhiêu bàn như thế?

1) Phân tích:

- Giá trị của nhiều bàn (giá trị của nhiều nhóm) là 18

- Giá trị của mỗi bàn (giá trị của mỗi nhóm) là 2

- Yêu cầu tìm số bàn (tìm số nhóm)

2) Cách giải:

Muốn tìm số bàn cần lấy số học sinh ban đầu chia cho số học sinh của mỗi bàn.

3) Trình bày lời giải:

18 bạn học sinh xếp được tất cả số bàn là:

18 : 2 = 9 (bàn)

Đáp số: 9 bàn.

4) Kiểm tra lời giải:

Ta thấy 9 x 2 = 18 nên nếu mỗi bàn có 2 học sinh, 9 bàn như vậy có 18 học sinh, đúng với đề bài đã cho nên đáp án em tìm được là đúng.

Để kích thích việc yêu thích môn toán cũng như học giỏi toán của con hay kích thích trí não của các con ngày một phát triển hơn, các thầy cô và các phụ huynh nên kết hợp các bài tập qua các trò chơi bằng đồ vật để các con nhớ thật lâu.

Ngoài bài Lý thuyết Toán lớp 2: Tìm một thừa số của phép nhân, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 2 học kì 1 và cuối học kì 2 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 363
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán lớp 2 Xem thêm