Những câu nói Tiếng Anh thông dụng trong công sở

Những câu nói Tiếng Anh thông dụng trong công sở đưa ra 5 trường hợp thường gặp trong môi trường làm việc hàng ngày, giúp các bạn tự tin trong giao tiếp với đồng nghiệp, khách hàng hoặc cấp trên. Mời các bạn tham khảo.

Những câu nói Tiếng Anh thông dụng trong công sở

Những câu nói Tiếng Anh thông dụng trong công sở

GENERAL PHRASES - Những câu nói chung chung

How long have you worked here? - Cậu đã làm ở đây bao lâu rồi?

I’m going out for lunch. - Mình sẽ ra ngoài ăn trưa.

I’ll be back at 1.30. - Mình sẽ quay lại lúc 1:30.

How long does it take you to get to work? – Cậu đi đến cơ quan mất bao lâu?

The traffic was terrible today. – Giao thông hôm nay thật kinh khủng.

How do you get to work? – Cậu đến cơ quan bằng gì?

ABSENCE FROM WORK - Vắng mặt tại cơ quan

She’s on maternity leave. - Cô ấy đang nghỉ đẻ.

He’s off sick today. - Anh ấy hôm nay bị ốm.

He’s not in today. - Anh ấy hôm nay không có ở cơ quan.

She’s on holiday. - Cô ấy đi nghỉ lễ rồi.

I’m afraid I’m not well and won’t be able to come in today. - Tôi e là tôi không được khỏe nên hôm nay không thể đến cơ quan được.

DEALING WITH CUSTOMERS - Làm việc với khách hàng

He’s with a customer at the moment. - Anh ấy hiện giờ đang tiếp khách hàng.

I’ll be with you in a moment. - Một lát nữa tôi sẽ làm việc với anh/chị.

Sorry to keep you waiting. - Xin lỗi tôi đã bắt anh/chị phải chờ.

Can I help you? - Tôi có thể giúp gì được anh/chị?

Do you need any help? - Anh/chị có cần giúp gì không?

What can I do for you? - Tôi có thể làm gì giúp anh chị?

Đánh giá bài viết
1 4.338
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh giao tiếp Xem thêm