Đinh Thị Nhàn Lịch Sử

Nội dung thông tin mà nhà trường cần cung cấp cho gia đình trong quá trình dạy học và giáo dục học sinh trung học cơ sở

Chọn đáp án đúng nhất

là:

1. Thông tin về học sinh, tập thể học sinh và các thông tin xã hội khác

2. Thông tin về nhà trường và thông tin về học sinh

3. Thông tin về nhà trường, học sinh và tập thể học sinh

4. Thông tin về học sinh và tập thể học sinh

3
3 Câu trả lời
 • Bờm
  Bờm

  Chọn đáp án đúng nhất

  Nội dung thông tin mà nhà trường cần cung cấp cho gia đình trong quá trình dạy học và giáo dục học sinh trung học cơ sở là:

  Đáp án: Thông tin về nhà trường, học sinh và tập thể học sinh

  Bạn tham khảo thêm: Đáp án Module 5 Chương trình tổng thể

  Trả lời hay
  1 Trả lời 18:00 03/12
  • Xucxich14
   Xucxich14

   Thông tin về nhà trường, học sinh và tập thể học sinh

   Trả lời hay
   2 Trả lời 18:01 03/12
   • Ỉn
    Ỉn

    Nội dung thông tin mà nhà trường cần cung cấp cho gia đình trong quá trình dạy học và giáo dục học sinh trung học cơ sở là: Thông tin về nhà trường, học sinh và tập thể học sinh

    0 Trả lời 18:02 03/12
    Lịch Sử Xem thêm