Phân phối chương trình Lịch sử 11 Kết nối tri thức

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Phân phối chương trình Lịch sử 11 Kết nối tri thức để bạn đọc cùng tham khảo. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Phân phối chương trình môn Sử 11 KNTT

STT

(1)

TÊN CHƯƠNG/CHỦ ĐỀ

(2)

SỐ TIẾT

(3)

GHI CHÚ

1

CHỦ ĐỀ 1. CÁCH MẠNG TƯ SẢN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN

6

Bài 1. Một số vấn đề chung về cách mạng tư sản

Bài 2. Sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản

3

3

2

CHỦ ĐỀ 2. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TỪ 1917 ĐẾN NAY

5

Bài 3. Sự hình thành Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết

Bài 4. Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay

2

3

3

CHỦ ĐỀ 3. QUÁ TRÌNH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC CỦA CÁC QUỐC GIA
ĐÔNG NAM Á

5

Bài 5. Quá trình xâm lược và cai trị của chủ nghĩa thực dân ở Đông Nam Á.

Bài 6. Hành trình đi đến độc lập dân tộc ở Đông Nam Á

2

3

4

CHỦ ĐỀ 4. CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM (TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
NĂM 1945)

8

Bài 7. Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam

Bài 8. Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam (từ thế kỉ III Trước công nguyên đến cuối thế kỉ XIX)

3

5

5

CHỦ ĐỀ 5. MỘT SỐ CUỘC CẢI CÁCH LỚN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM
(TRƯỚC NĂM 1858)

6

Bài 9. Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ (đầu thế kỉ XV)

Bài 10. Cuộc cải cách của Lê Thánh Tông (thế kỉ XV)

Bài 11. Cuộc cải cách của Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX)

2

2

2

6

CHỦ ĐỀ 6. LỊCH SỬ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM Ở BIỂN ĐÔNG

6

Bài 12. Vị trí và tầm quan trọng của Biển Đông

Bài 13. Việt Nam và Biển Đông

2

4

7

Ôn tập, kiểm tra

5

8

Thực hành lịch sử

10

Tổng số tiết

52

Phân phối chương trình chuyên đề học tập Sử 11 KNTT

STT

(1)

TÊN CHƯƠNG/CHỦ ĐỀ

(2)

SỐ TIẾT

(3)

GHI CHÚ

1

CHUYÊN ĐỀ 1. LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM

15

2

CHUYÊN ĐỀ 2. CHIẾN TRANH VÀ HOÀ BÌNH TRONG THẾ KỈ XX

10

3

CHUYÊN ĐỀ 3. DANH NHÂN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

10

TỔNG SỐ TIẾT

35

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Phân phối chương trình Lịch sử 11 Kết nối tri thức. Bài viết là phân phối theo chương trình SGK lớp 11 mới. Hy vọng tài liệu mà VnDoc đăng tải ở trên sẽ giúp ích cho thầy cô. Mời thầy cô tham khảo chỉnh sửa phù hợp với kế hoạch giảng dạy của nhà trường.

Đánh giá bài viết
1 172
Sắp xếp theo

    Lịch sử lớp 11

    Xem thêm