Successful Selling: The easy step by step guide

1 627

Successful Selling: The easy step by step guide

Successful Selling: The easy step by step guide được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, đây là tài liệu hữu ích dành cho những bạn đang theo học ngành kinh tế hoặc những người đang làm việc tại các doanh nghiệp thương mại. Cuốn sách sẽ đưa ra cho các bạn những phương pháp bán hàng hiệu quả để vừa cung cấp dịch vụ, sản phẩm tốt nhất, vừa thỏa mãn khách hàng và cũng mang lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp.

Business Etiquette for Dummies

501 Business English Tests (Example)

Dictionary of Business Continuity Management Terms

Tài liệu Tiếng Anh kinh tế

Cuốn sách Successful Selling: The easy step by step guide đưa ra những hướng dẫn về cách bán sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Cuốn sách sẽ giúp các bạn bán hàng thành công. Hy vọng, cuốn sách sẽ hữu ích với các bạn.

  • Làm thế nào để xây dựng một mối quan hệ lớn hơn triển vọng của bạn (những người bạn muốn mua sản phẩm và dịch vụ của bạn), làm cho họ thích bạn và từ đó làm tăng cơ hội của bạn bán cho họ.
  • Xây dựng một phương thức bán hàng thành công
  • Làm thế nào để sử dụng những động cơ mua để có được mọi người mua
  • Làm thế nào để xử lý các phàn nàn và đóng cửa dịch vụ.

Mời các bạn tham khảo danh mục trong sách Successful Selling:

1. Who makes a good salesperson

2. Understanding buyer behaviour

3. Understanding buying motivations

4. Know your product or service

5. Know your market place and your competitors

6. The sales interview - approach

7. The sales interview

8. Handling objections

9. Closing

10. Body language

11. Selling to different personalities 

Đánh giá bài viết
1 627
Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế Xem thêm