Đình Tú Hóa học

Tác Dụng Của Oxit Bazơ

Tác dụng của Oxit bazơ

3
3 Câu trả lời
 • Đội Trưởng Mỹ
  Đội Trưởng Mỹ

  Oxit bazo là những oxit khi tác dụng với axit tạo thành muối và nước

  0 Trả lời 08:30 01/02
 • Chít
  Chít

  Oxit bazơ tác dụng với axit tạo thành muối và nước.

  - Một số oxit bazơ (CaO, BaO, Na2O, K2O,…) tác dụng với oxit axit tạo thành muối.

  0 Trả lời 08:31 01/02
 • Nguyễn Đăng Khoa
  Nguyễn Đăng Khoa

  Có 3 tác dụng:

  - Tác dụng với nước

  - Tác dụng với axit

  - Tác dụng với oxit axit

  0 Trả lời 08:32 01/02

Hóa học

Xem thêm