Bài tập Toán lớp 6: Tập hợp - Phần tử của tập hợp

Bài tập Tập hợp, phần tử của tập hợp

VnDoc giới thiệu Bài tập Toán lớp 6: Tập hợp - Phần tử của tập hợp. Đây là phần kiến thức được học trong chương 1 Toán lớp 6 giúp các em ôn tập và củng cố thêm các dạng bài tập liên quan tới Tập hợp - Phần tử của tập hợp.

Bài tập Toán lớp 6: Tập hợp - Phần tử của tập hợp là tài liệu ôn tập trực tuyến giúp các em học sinh trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

Tham khảo thêm

Đề kiểm tra Toán 6 Chương 2: Số nguyên - Đề số 1

Đề kiểm tra Toán 6 Chương 2: Số nguyên - Đề số 2

 • I. Bài tập trắc nghiệm
 • Câu 1:

  Cho các cách viết dưới đây: A = {\rm{\{ 1;2;3;4\} }}; B = (4;a;5;9); C{\rm{\{ 4;9;5;3\} }}D = b. Có bao nhiêu cách viết tập hợp đúng trong các cách viết trên:

 • Câu 2: Tập hợp A gồm các chữ cái khác nhau trong cụm từ “KHAI GIANG” có số phần tử là:
 • Câu 3:

  Viết tập hợp A = {\rm{\{ 1;2;3;4\} }} dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng của tập hợp đó:

 • Câu 4:

  Cho tập hợp A = {\rm{\{ a;b;1;4\} }}. Chọn phương án đúng trong các đáp án dưới đây:

 • Câu 5:

  Cho tập hợp A = \left\{ {2;4;6;8} \right\}B = \left\{ {1;2;3;4} \right\}. Chọn phương án đúng trong các đáp án dưới đây:

 • Bài 6.

  Cho hai tập hợp A = \left\{ {1;2;3;4} \right\}; B = \left\{ {1;3} \right\}C = \left\{ {2;4} \right\}. Điền dấu \in;\notin; \subset thích hợp vào chỗ chấm:

 • a.
  2...A
 • b.
  B...A
 • c.
  1...C
 • d.
  4...C
 • e.
  1...A
 • f.
  2...B
 • g.
  3...B
 • h.
  C...A
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 385
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Toán lớp 6 Xem thêm