Bài tập từ vựng tiếng Anh: Các loại rau củ quả

Bài tập từ vựng tiếng Anh - Bài tập từ vựng tiếng Anh có hình ảnh

Bài tập từ vựng tiếng Anh có hình ảnh sẽ giới thiệu cho bạn về từ vựng chủ đề về các loại rau quả quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Mỗi từ vựng đều có hình ảnh minh họa sinh động đảm bảo mang đến một bức tranh nhiều màu sắc cho bạn. Vốn từ vựng phong phú không sẽ là một lợi thế lớn cho bạn.

Bài tập từ vựng tiếng Anh số 1

 • 1. Tìm tên các loại rau củ quả sau đây.
  Bài tập từ vựng tiếng Anh
 • A.
  Chọn một từ trong hộp điền vào chỗ trống
  Artichoke artichoke
 • B.
  Chọn một từ trong hộp điền vào chỗ trống
  Beans beans
 • C.
  Chọn một từ trong hộp điền vào chỗ trống
  Brococoli brococoli
 • D.
  Chọn một từ trong hộp điền vào chỗ trống
  Cabbage cabbage
 • E.
  Chọn một từ trong hộp điền vào chỗ trống
  Carrot carrot
 • F.
  Chọn một từ trong hộp điền vào chỗ trống
  Cauliflower cauliflower
 • 2. Nghe, xem hình và sắp xếp thành từ hoàn chỉnh.
 • 1. uceltte
  Bài tập từ vựng tiếng Anh

  lettuce Lettuce
 • 2. matoot
  Bài tập từ vựng tiếng Anh

  tomato Tomato
 • 3. licrga
  Bài tập từ vựng tiếng Anh

  garlic Garlic
 • 4. antlpegg
  Bài tập từ vựng tiếng Anh

  eggplant Eggplant
 • 5. bermuucc
  Bài tập từ vựng tiếng Anh

  cucumber Cucumber
 • 6. norc
  Bài tập từ vựng tiếng Anh

  corn Corn
 • 7. erepp
  Bài tập từ vựng tiếng Anh

  pepper Pepper
 • 8. taotpo
  Bài tập từ vựng tiếng Anh

  potato Potato
 • 9. mrooushm
  Từ vựng tiếng Anh

  mushroom Mushroom
 • 10. umppkin
  Bài tập từ vựng tiếng Anh

  pumpkin Pumpkin
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 857
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm