Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 1

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 1 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc các dạng bài tập trọng tâm cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra học kì 2 lớp 4. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bạn có thể tải đầy đủ cả đề và đáp án tại đây: Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 1

 • Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) 200000 + 3000 + 500 + 60 + 3 =. …… Số điền vào chỗ chấm:
 • b.
  Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4
 • c) Số thích hợp điền vào hỗ chấm để 30 m2 6 dm2 = ….. dm2 là:
 • d) Diện tích hình bình hành có độ dài đáy 18 cm, chiều cao 8 m là:
 • Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

  Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4

 • a.
 • b.
 • Bài 4. Hãy ghi tên đỉnh và cạnh của:

  Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4

 • a) Góc vuông …..
  Góc đỉnh B cạnh BA, BC; góc đỉnh C cạnh CB, CD
 • b) Góc tù …….
  Góc đỉnh A cạnh AB, AD
 • c) Góc nhọn ……
  Góc đỉnh A cạnh AB, AC; góc đỉnh A cạnh AC, AD
 • Bài 5. Trung bình cộng của hai số là 975. Số bé bằng 2/3 số lớn. Tìm hai số đó.
  Trả lời: số bé là.................., số lớn là..............
  Số bé là 780, Số lớn là 1170
 • Bài 2. Tìm x biết:

  Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4

 • a. x = .............
  23
 • b. x = ............
  13
 • c. x = ..............
  3
 • d. x = ..........
  7
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
22 946
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 4 Xem thêm