Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 6 năm 2016 - 2017

Đề thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng lớp 3 có đáp án

Bên cạnh cuộc thi giải Toán bằng Tiếng Việt, năm học 2016 - 2017 cuộc thi Violympic sẽ được mở rộng sang một lĩnh vực mới, đó là giải toán bằng tiếng Anh cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Mời các em học sinh lớp 3 tham khảo bài test Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 6 năm 2016 - 2017 trên trang VnDoc.com để thử sức với hình thức thi mới này nhé! Chúc các em thi tốt!

 • Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

  Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3
  Answer:... < ...< ...< ...< ...< ...< ...< ...< ...< ...< ...< ...< ...< ...< ...< ...< ...

  18<15<1<7<16<17<3<6<13<11<20<5<9<10<4<19<2<12<8<14

  " data-position="87195" class="fill-value fill q-value">
  18 < 15 < 1 < 7 < 16 < 17 < 3 < 6 < 13 < 11 < 20 < 5 < 9 < 10 < 4 < 19 < 2 < 12 < 8 < 14

  18<15<1<7<16<17<3<6<13<11<20<5<9<10<4<19<2<12<8<14

 • Bài 2: Cóc vàng tài ba

  Câu 1: Find the sum of the greatest and smallest 3 - digit number that you can make by using all of these numbers?

 • Câu 2:

  Bella has 37 flowers and Rosie has 17 more flowers than Bella. How many flowers do they have in all?

 • Câu 3:

  Minky has 27 liters of honey and Min has 13 less liters of honey than Minky. How many liters of honey do they have in all?

 • Câu 4:

  Mark has 73 marbles. He gives Tom 13 marbles and Min 20 marbles. How many marbles does Mark have left?

 • Câu 5:

  Jonh buys 8 servings for lunch. Each serving has 7 slices of fried chickens. How many slices fried chickens are there in total?

 • Câu 6:

  There are seven more boys than girls in a class. How many stundents are there in the class in all if there are 17 girls in the class?

 • Câu 7:

  Sophia has 23 eggs in her fridge. She uses 7 eggs to make a cake. Then she buys more a dozen of eggs. How many eggs does she have now?

 • Câu 8:

  Lena makes 34 paper flowers and Mon makes 42 paper flowers. They give Henry 23 paper flowers. How many paper flowers do Lena and Mon have left?

 • Câu 9:

  Tim has 27 stamps, Mark has 32 stamps and Jim has 23 stamps. How many stamps do 3 of them have in total?

 • Câu 10:

  8 years ago, Mary was 8 years old. How old will she be 8 years' time from now?

 • Bài 3: Đi tìm kho báu

  Câu 1: Convert 7dm 8mm = ... mm 

  708
 • Câu 2:
  Convert 7m 34cm = ... cm
  734
 • Câu 3:
  Convert 6dam 7m = ... m
  67
 • Câu 4:
  Convert 7hm = ... m
  700
 • Câu 5:
  Convert 2km 4hm = ... dam
  240
 • Câu 6:
  Calculate 7cm 8 mm + 3cm = ... mm
  108
 • Câu 7:
  Calculate 9dm 3cm + 4dm 7cm = ... cm
  140
 • Câu 8:
  Calculate 35dam + 15dam = ... dam
  50
 • Câu 9:
  Calculate 5dam 8m + 6dam 4m = ... m
  122
 • Câu 10:
  Calculate 37hm + 17hm =... hm
  54
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
20 968
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi Violympic lớp 3 Xem thêm