Trắc nghiệm Hình học 10 bài 3

Trắc nghiệm Hình học 10

Trắc nghiệm Hình học 10 bài 3 với các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm Toán được VnDoc sưu tầm và biên soạn kỹ lưỡng, bám sát nội dung lý thuyết bài học đồng thời kết hợp kiến thức mở rộng nâng cao nhằm giúp học sinh ôn luyện nâng cao trong quá trình tự học tại nhà.

 • 1

  Cho vectơ \underset{a}{\rightarrow} có |\underset{a}{\rightarrow}| = 2. Tìm số thực x sao cho vectơ x\underset{a}{\rightarrow} có độ dài bằng 1 và cùng hướng với \underset{a}{\rightarrow}

 • 2

  Cho vectơ \underset{a}{\rightarrow}, \underset{b}{\rightarrow} và các số thực m, n, k. Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • 3

  Cho ba điểm A, B, C phân biệt sao cho \underset{AB}{\rightarrow} = k\underset{AC}{\rightarrow}. Biết rằng B nằm giữa A và C. Giá trị k thỏa mãn điều kiện nào sau đây?

 • 4

  Cho ba ABC với các trung tuyến AM, BN, CP. Khẳng định nào sau đây sai?

  Trắc nghiệm Hình học 10

 • 5

  Cho tam giác ABC. Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho MB = 2MC. Khi đó khẳng định nào sau đây là đúng? 5A

  Trắc nghiệm Hình học 10

 • 6

  Các tam giác ABC và A’B’C’ có trọng tâm lần lượt là G và G’. Khẳng định nào sau đây là đúng?

  Trắc nghiệm Hình học 10

 • 7

  Cho tứ giác ABCD; X là trọng tâm của tam giác BCD, G là trọng tâm tứ giác ABCD. Khẳng định nào sau đây đúng?

  Trắc nghiệm Hình học 10

 • 8

  Cho tam giác ABC và đường thẳng d. Vị trí của điểm M trên d sao cho

  Trắc nghiệm Hình học 10

  có giá trị nhỏ nhất là:

 • 9

  Tam giác ABC có trọng tâm G, độ dài các cạnh BC, CA, AB lần lượt là a, b, c. Khi đó ABC là tam giác đều nếu có điều kiện nào sau đây?

  Trắc nghiệm Hình học 10

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
14 259
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Toán lớp 10 Xem thêm