Trắc nghiệm tin học (Microsoft Word) - Đề số 4

Trắc nghiệm tin học đại cương có đáp án

Sau đây mời các bạn tham khảo Trắc nghiệm tin học (Microsoft Word) - Đề số 4 để tiếp tục ôn thi tin học văn phòng. Tương tự như các đề trước, các bạn sẽ có 15 câu hỏi trắc nghiệm, sau khi hoàn thành xong, các bạn sẽ được đối chiếu với đáp án của đề thi.

Một số đề trắc nghiệm Word khác:

 • 1. Khi soạn thảo văn bản trong Winword, muốn di chuyển từ 1 ô này sang ô kế tiếp về bên phải của một bảng (Table) ta bấm phím:
 • 2. Trong soạn thảo Winword, muốn đánh số trang cho văn bản, ta thực hiện:
 • 3. Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tạo một hồ sơ mới, ta thực hiện:
 • 4. Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn đánh dấu lựa chọn một từ, ta thực hiện:
 • 5. Khi soạn thảo văn bản trong Winword, để hiển thị trang sẽ in lên màn hình, ta chọn:
 • 6. Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng ký tự, ta thực hiện:
 • 7. Khi soạn thảo văn bản xong, để in văn bản ra giấy:
 • 8. Trong WinWord, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về cuối văn bản:
 • 9. Thao tác Shift + Enter có chức năng gì:
 • 10. Để gạch dưới mỗi từ một nét đơn, ngoài việc vào Format/Font, ta có thể dùng tổ hợp phím nào:
 • 11. Trong Word, để gõ công thức toán học, ta chọn thao tác nào?
 • 12. Trong Table của Word, để gõ kí tự Tab ta thực hiện thao tác nào?
 • 13. Trong Table/Sort của Word, hỗ trợ tối đa bao nhiêu tiêu chí sắp xếp?
 • 14. Trong Word, Format/Drop Cap/Lines to drop có chức năng gì?
 • 15. Trong Word, có mấy cách tạo chữ Word Art?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
41 21.363
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Word

Xem thêm