Trắc nghiệm tin học (Microsoft Word) - Đề số 3

Trắc nghiệm Microsoft Word

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn tin học, VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn đề Trắc nghiệm tin học (Microsoft Word) - Đề số 3 để làm tài liệu cho môn tin học văn phòng. Với 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

 

Trắc nghiệm tin học (Microsoft Word) - Đề số 4

Trắc nghiệm tin học (Microsoft Word) - Đề số 7

Trắc nghiệm tin học Excel - Đề số 7

Trắc nghiệm tin học (Power Point) - Đề số 1

 • 1. Trong soạn thảo văn bản Word, muốn lưu hồ sơ với một tên khác, ta thực hiện:
 • 2. Trong Winword, để mở một tài liệu đã được soạn thảo thì:
 • 3. Trong WinWord, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về đầu văn bản:
 • 4. Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản trong khổ giấy theo hướng ngang ta chọn mục:
 • 5. Trong soạn thảo văn bản Word, để đóng một hồ sơ đang mở, ta thực hiện:
 • 6. Trong soạn thảo Word, muốn chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện:
 • 7. Trong Winword, muốn sử dụng chức năng sửa lỗi và gõ tắt, ta chọn:
 • 8. Trong khi soạn thảo văn bản, nếu kết thúc 1 đoạn (Paragraph) và muốn sang 1 đoạn mới:
 • 9. Trong khi soạn thảo văn bản, nếu khi kết thúc 1 đoạn văn mà ta muốn sang 1 trang mới thì:
 • 10. Khi soạn thảo văn bản, để khai báo thời gian tự lưu văn bản, ta chọn:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
39 17.145
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Word

Xem thêm