Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 5: Where did you go on holiday?

Bài tập Từ vựng Unit 3 lớp 5 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 5: Where did you go on holiday? là tài liệu do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến giúp các em học sinh ôn tập và ghi nhớ từ vựng nhanh chóng và dễ dàng hơn giúp các em học tốt tiếng Anh 5 hơn.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 5: I always get up early. How about you? là đề luyện tập trực tuyến, thông qua đó các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 5: Where did you go on holiday?

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

 • Exercise 1: Choose the correct answer
 • 1.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 5: Where did you go on holiday?
 • 2.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 5: Where did you go on holiday?
 • 3.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 5: Where did you go on holiday?
 • 4.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 5: Where did you go on holiday?
 • 5.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 5: Where did you go on holiday?
 • Exercise 2: Choose the odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • Exercise 3: Add missing letters to have correct words
 • 1. HO _ IDAY
  HOLIDAY
 • 2. ANC_ENT
  ANCIENT
 • 3. A_R PORT
  AIR PORT
 • 4. IMPERI_L
  IMPERIAL
 • 5. SEA_OOD
  SEAFOOD
 • 6. WEE_END
  WEEKEND
 • Exercise 4: Complete each phrase with an available word/ phrase

  watch

  Look for

  go on

  take

  talk

 • 1. ___________ with friends
  Talk
 • 2. ___________ television
  Watch
 • 3. ___________ information
  Look for
 • 4. ___________ a trip
  Go on
 • 5. ___________ a boat trip
  Take
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 719
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 trực tuyến Xem thêm