Tiếng Anh 7 Unit 1: Skills 2

Soạn tiếng Anh 7 mới Unit 1 Skills 2

VnDoc giới thiệu tới các em tài liệu Soạn Anh 7 Skills 2 Unit 1: My hobbies trang 13 SGK Tiếng Anh 7 mới. Hy vọng đây là tài liệu hữu ích giúp các em học sinh ôn tập và củng cố từ vựng ngữ pháp và các kỹ năng nghe đọc hiểu hiệu quả. 

Soạn tiếng Anh 7 mới Unit 1 Skills 2 thuộc chuyên mục Soạn Anh 7 mới bao gồm các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe và hướng dẫn dịch giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

LISTENING

Task 1. Do you know anything about collecting glass bottles? Do you think it is a good hobby? Why/Why not?

(Em có biết điều gì về việc sưu tầm vỏ chai? Em có nghĩ nó là một sở thích hay không? Tại sao có? Tại sao không?)

Lời giải chi tiết

1. It means that you collect the glass bottles after you used. I think it is an easy and useful hobby. It also contributes to saving the environment.

2. Collecting glass bottles means you will collect all used glass bottles that you like. In my opinion, it’s a good hobby because it contributes to protect environment

Hướng dẫn dịch

1. Nó có nghĩa là bạn sưu tập những cái chai sau khi bạn sử dụng. Tôi nghĩ nó là một sở thích hữu ích và dễ thực hiện. Nó cũng góp phần bảo vệ môi trường.

2. Sưu tầm các chai thủy tinh tức là bạn sẽ thu thập các chai thủy tinh đã qua sử dụng mà bạn thích. Theo quan điểm của tôi, nó là một sở thích tốt vì sưu tầm chai thủy tinh bảo vệ môi trường

Task 2. Listen to an interview about hobbies. A 4!Teen reporter, Ngoc asks Mi about her hobby. Complete each blank in the word web with no more than three words.

(Nghe một bài phỏng vấn vể sở thích. Một phóng viên tờ báo 4! Teen hỏi Ngọc vể sở thích của cô ấy. Hoàn thành mỗi khoảng trống trong lưới từ với không quá 3 từ.)

Tiếng Anh 7 mới Unit 1 Skills 2

Bài nghe

Lời giải chi tiết:

1. collecting glass bottles

2. two years ago

3. mother

4. grandmother; flower – lamps; home

5. useful

6. continue the hobby

Audio script:

Ngoc: Today we’re talking about your hobby, collecting glass bottles. It’s quite unusual, isn’t it?

Mi: Yes, it is.

Ngoc: When did you start your hobby?

Mi: Two years ago. I watched a TV programme about this hobby and liked it right away.

Ngoc: Do you share this hobby with anyone?

Mi: Yes, my mum loves it too.

Ngoc: Is it difficult?

Mi: No, it isn’t. I just collect all the beautifull glass bottles after we use them. My grandmother also gives me some.

Ngoc: What do you do with these bottles?

Mi: I can make flower vase or lamps from them. I keep some unique bottles as they are and place them in different places in the house. They become home decorations.

Ngoc: Do you think you will continue your hobby in the future?

Mi: Certainly, it’s a useful hobby. It can help save the environment.

Ngoc: Thank you, Mi.

Hướng dẫn dịch

Ngoc: Hôm nay chúng ta đang nói về sở thích của bạn, thu thập các chai thủy tinh. Nó khá lạ, phải không?

Mi: Đúng vậy.

Ngọc: Khi nào bạn bắt đầu sở thích đó?

Mi: Hai năm trước. Tôi đã xem một chương trình truyền hình về sở thích này và thích nó ngay lập tức.

Ngoc: Bạn có chia sẻ sở thích này với bất cứ ai không?

Mi: Có chứ, mẹ tôi cũng thích nó.

Ngoc: Có khó không?

Mi: Không, không hề nha. Tôi chỉ thu thập tất cả các chai thủy tinh đẹp sau khi chúng tôi sử dụng chúng. Bà tôi cũng cho tôi một số vỏ.

Ngọc: Bạn làm gì với những chai này?

Mi: Tôi có thể làm bình hoa hoặc đèn hoa từ họ. Tôi giữ một số chai độc đáo như chúng và đặt chúng ở những nơi khác nhau trong nhà. Chúng trở thành đồ trang trí nhà.

Ngọc: Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ tiếp tục sở thích của mình trong tương lai?

Mi: Chắc chắn, đó là một sở thích hữu ích. Nó có thể giúp tiết kiệm môi trường.

Ngọc: Cảm ơn, Mi.

WRITING

Task 3. Work in pairs. Ask and answer questions about each other's hobby. Take notes below.

(Làm theo nhóm. Hỏi và trả lời câu hỏi về sở thích của mỗi người. Ghi chú như bên dưới.)

Tiếng Anh 7 mới Unit 1 Skills 2

Lời giải chi tiết

Hoa’s hobby

1. Name of the hobby: swimming

2. When he/she started the hobby: 1 year ago

3. Who he/she shares it with: her brother

4. To do this hobby you have to: practice swimming gradually

5. Feelings about the hobby: interesting

6. Future: will continue the hobby and do more

Hướng dẫn dịch

Sở thích của Hoa

1. Tên sở thích: bơi lội

2. Cô ấy đã bắt đầu sở thích khi nào: cách đây 1 năm

3. Cô ấy chia sẻ sở thích với ai: em trai cô ấy

4. Để thực hiện sở thích này bạn phải: thực hành tập bơi từ từ

5. Cảm giác về sở thích: thú vị

6. Tương lai: tiếp tục sở thích và bơi nhiều hơn

Task 4. Now, write a paragraph about your classmate's hobby. Use the notes from 3. Start your paragraph as shown below

(Bây giờ, viết một đoạn văn về sở thích của bạn học. Sử dụng ghi chú ở phần 3. Bắt đầu đoạn văn từ sự thể hiện bên dưới.)

Lời giải chi tiết

Hoa is my classmate. Her hobby is swimming. She started to swim 1 year ago. She usually goes swimming with her brother at the weekends. She had to practice swimming gradually for this hobby. She took about two months to swim skillfully. She finds this hobby interesting and relaxed. Moreover, swimming is also good for health. In the future, she will go swimming more.

Hướng dẫn dịch

Hoa là bạn học của tôi. Sở thích của bạn ấy là bơi lội. Bạn ấy đã bắt đầu học bơi cách đây 1 năm. Bạn ấy thường đi bơi với em trai vào cuối tuần. Bạn ấy đã phải thực hành tập bơi dần dần cho sở thích này. Hoa mất khoảng hai tháng để bơi thành thạo. Bạn ấy thấy sở thích này thật thú vị và thư giãn. Hơn thế nữa, bơi lội cũng tốt cho sức khỏe. Trong lương lai, bạn ấy sẽ đi bơi nhiều hơn nữa.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Tiếng Anh 7 Unit 1: Skills 2. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến...

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
24 8.531
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm