Write a paragraph about your classmates hobby

Đoạn văn Tiếng Anh về sở thích

Với mong muốn giúp các em học sinh luyện viết Tiếng Anh hiệu quả, VnDoc.com đã biên soạn và đăng tải bộ rất nhiều tài liệu luyện viết Tiếng Anh khác nhau. Tài liệu Tiếng Anh gồm các đoạn văn mẫu cũng như bài nói tiếng Anh khác nhau về nhiều sở thích. Mời các bạn tham khảo.

Write a paragraph about your classmates hobby

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Write a paragraph about your classmates hobby - Bài viết số 1

My classmate is Linh, who is interested in playing sports. Therefore, she usually goes swimming when she has spare time. She started swimming one year ago. She shares this hobby with her dad. To do this hobby, she has to go to the swimming pool every weekend and learn how to swim. To swim better, Linh goes to the swimming pool with her dad and practices swimming every day. She loves this hobby because she thinks swimming is useful, it's good for her health. And she feels relaxed when she's swimming. In the future, Linh will continue this hobby.

Bài dịch

Bạn cùng lớp với tôi là Linh, rất thích chơi thể thao. Vì vậy, cô thường đi bơi khi rảnh rỗi. Cô ấy bắt đầu bơi cách đây một năm. Cô chia sẻ sở thích này với bố của mình. Để thực hiện sở thích này, cuối tuần nào cô cũng phải đến bể bơi và học bơi. Để bơi tốt hơn, Linh cùng bố đến bể bơi và tập bơi hàng ngày. Cô yêu thích thú vui này vì cho rằng bơi lội có ích, tốt cho sức khỏe. Và cô ấy cảm thấy thư giãn khi bơi. Trong tương lai, Linh sẽ tiếp tục sở thích này.

Viết về sở thích bằng Tiếng Anh lớp 7 - Bài viết số 2

My friend hobby is reading knowledgeable and interesting books in her free time. She has read books since she was 9 years old. Reading is a healthy habit because it is good for your brain and keeps your brain functioning actively. Reading is a wonderful way to keeps you relax and happy. She told me that there was nothing makes her happier than to have a stack of books on her nightstand to attack on a night when there was no alarm clock waiting the next morning. It’s the great source of enjoyment, inspiration , instruction, and knowledge. Reading book can make us disciplined, punctual, loyal and most importantly a very successful person in this life. While reading books, no one can feel disturb or alone. She thinks this hobby is more precious than other precious stones in the world. It can provide us noble thoughts, ideas to work in many fields and high level of knowledge. Interesting and knowledgeable book is like best friend of the someone who likes to read.

Bài dịch

Sở thích của bạn tôi là đọc những cuốn sách có kiến thức và thú vị khi rảnh rỗi. Cô đã đọc sách từ năm 9 tuổi. Đọc sách là một thói quen lành mạnh vì nó tốt cho não và giữ cho não của bạn hoạt động tích cực. Đọc sách là một cách tuyệt vời để giúp bạn thư giãn và hạnh phúc. Cô ấy nói với tôi rằng không có gì làm cho cô ấy hạnh phúc hơn là có một chồng sách trên tủ đầu giường của cô ấy để chìm đắm cả một đêm mà sáng hôm sau không có tiếng chuông đồng hồ báo thức nào. Sách là nguồn tri thức thú vị, đầy cảm hứng, và tuyệt vời. Đọc sách có thể làm cho chúng ta kỷ luật, đúng giờ, trung thành và quan trọng nhất là một người rất thành công trong cuộc sống này. Trong khi đọc sách, không ai có thể cảm thấy bị quấy rầy hoặc ở một mình. Cô cho rằng thú vui này quý hơn các loại đá quý khác trên thế giới. Nó có thể cung cấp cho chúng ta những suy nghĩ cao cả, những ý tưởng để làm việc trong nhiều lĩnh vực và trình độ cao của tri thức. Cuốn sách thú vị và hiểu biết giống như người bạn tốt nhất của một người thích đọc.

Viết sở thích nghe nhạc bằng Tiếng Anh - Bài viết số 3

Hobby is an activity that helps people feel relaxed when they have free time. Ngoc, my friend, has an interesting hobby. She likes listening to English music. She started this hobby for 2 years and she share this hobby with her younger brother. She usually searches in the internet and chooses her favourite songs, then she listens. She told me that listening to English music brought her lots of benefits. It makes her feels happy and relaxing after a tired day. Especially, it can help her improve English. She loves listening to music very so much. She listens every time even when she cooks, have a bath or does something

Mời bạn đọc tải trọn bộ tài liệu Tiếng Anh tại đây: Write a paragraph about your classmates hobby. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều bài văn mẫu Tiếng Anh khác như Đoạn văn Tiếng Anh về chuyến du lịch, Write about a film you have seen....Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ công việc và học tập.

Mời các bạn tham gia vào nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm nhiều tài liệu hay: Tiếng Anh THCS

Đánh giá bài viết
12 3.211
Sắp xếp theo

    Luyện viết tiếng Anh

    Xem thêm