Nguyễn Bùi Giàu Hỏi Chung Lớp 4

Tìm danh từ riêng

Tình 2 danh từ riêng bài thưa chuyện với mẹ

4
4 Câu trả lời
 • Nhi Đỗ
  Nhi Đỗ

  Danh từ riêng trong bài thưa chuyện với mẹ là danh từ Cương.

  0 Trả lời 11:38 18/11
  • Nhi Đỗ
   Nhi Đỗ

   Danh từ riêng trong bài là Cương.

   0 Trả lời 11:39 18/11
   • Nhím cute
    Nhím cute

    Danh từ riêng trong bài là Cương.

    0 Trả lời 20:14 25/11
    • Nguyễn Minh Ngọc
     Nguyễn Minh Ngọc

     Cương

     0 Trả lời 14:13 16/11
     Hỏi Chung
     Xem thêm