Phùng Thị Kim Dung Toán học Lớp 3

Một thửa ruộng HCN có chu vi là 240m, chiều dài hơn chiều rộng 20m. Tính diện tích mảnh đất đó

Giải 2 bài toán sau:

a. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 240m, chiều dài hơn chiều rộng 20m. Tính diện tích mảnh đất đó.

b. Trên thửa ruộng đó người ta có trồng lúa, cứ 10m2 thì thu hoạch được 20kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

15
15 Câu trả lời
 • Mỡ
  Mỡ

  Nửa chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật là:

  240 : 2 = 120 (m)

  Chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật là:

  (120 + 20) : 2 = 70 (m)

  Chiều rộng của hình chữ nhật là:

  70 − 20 = 50 (m)

  Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là:

  70 × 50=3500 m2

  Thửa ruộng đó người ta thu hoặc được số tạ thóc là:

  3500 : 10 × 20 = 7000 kg = 70 tạ

  Đáp số: 70 tạ thóc.

  Trả lời hay
  144 Trả lời 13/10/21
  • Lâm Phạm
   Lâm Phạm

   Hay quá bay chinh 👍:) 

   1 Trả lời 26/10/22
 • Rimuru Tempest
  Rimuru Tempest

  Tin tôi đi, tôi 10 tuổi rồi

  Trả lời hay
  54 Trả lời 13/10/21
  • Lâm Phạm
   Lâm Phạm

   😯😯😯

   8 Trả lời 26/10/22
 • Ma Kết
  Ma Kết

  a, Nửa chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật là:

  240 : 2 = 120 (m)

  Chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật là:

  (120 + 20) : 2 = 70 (m)

  Chiều rộng của hình chữ nhật là:

  70 − 20 = 50 (m)

  Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là:

  70 × 50=3500 m2

  b. Thửa ruộng đó người ta thu hoặc được số tạ thóc là:

  3500 : 10 × 20 = 7000 kg = 70 tạ

  Đáp số: 70 tạ thóc.

  Trả lời hay
  33 Trả lời 13/10/21
  • 23. Bùi Ngọc Nhựt
   23. Bùi Ngọc Nhựt

   Tại sao phải tính chiều dài=công thức đó vây

   6 Trả lời 25/12/21
 • Nhân Mã
  Nhân Mã

  a,

  Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là:

  70 × 50 = 3500 m2

  b.

  Thửa ruộng đó người ta thu hoặc được số tạ thóc là:

  3500 : 10 × 20 = 7000 kg = 70 tạ

  Đáp số: 70 tạ thóc.

  Trả lời hay
  11 Trả lời 13/10/21
  • Minh Việt Điện Thoại
   Minh Việt Điện Thoại

   Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 624m biết chiều dài là 204m hỏi diện tích thửa ruộng bằng bao nhiêu m vuông 

   Trả lời hay
   4 Trả lời 21/08/22
   • Vân Nguyễn
    Vân Nguyễn

    Nửa chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật là:


    240 : 2 = 120 (m)


    Chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật là:


    (120 + 20) : 2 = 70 (m)


    Chiều rộng của hình chữ nhật là:


    70 − 20 = 50 (m)


    Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là:


    70 × 50=3500 m2


    Thửa ruộng đó người ta thu hoặc được số tạ thóc là:


    3500 : 10 × 20 = 7000 kg = 70 tạ


    Đáp số: 70 tạ thóc.

    Trả lời hay
    4 Trả lời 04/10/22
    • Phạm Phi Nhung
     Phạm Phi Nhung

     Sai rồi 

     0 Trả lời 29/04/22
     • Lâm Phạm
      Lâm Phạm

      :)) 

      0 Trả lời 26/10/22
      • Nguyễn Nga
       Nguyễn Nga

       Đúng 5sao

       0 Trả lời 02/01/23
       • Rimuru Tempest
        Rimuru Tempest

        A. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 240m, chiều dài hơn chiều rộng 20m. Tính diện tích mảnh đất đó.

        Nửa chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật là:

        240:2=120240:2=120 (m)

        Chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật là:

        (120+20):2=70(120+20):2=70 (m)

        Chiều rộng của hình chữ nhật là:

        70−20=5070−20=50 (m)

        Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là:

        70×50=350070×50=3500 (m2m2)

        Thửa ruộng đó người ta thu hoặc được số tạ thóc là:

        3500:10×20=70003500:10×20=7000 kg=70 tạ

        Đáp số: 7070 tạ thóc.

        0 Trả lời 13/10/21
        • Luongnhung
         Luongnhung

         đáp sai ????????????????????????????????????????/

         1 Trả lời 17/02/22
        • Ngọc ánh
         Ngọc ánh

         70 tạ thôi men

         7 Trả lời 20/03/22
        • Gấu Bắc Cực
         Gấu Bắc Cực

         70 tạ đúng mà

         0 Trả lời 08/08/22

       Toán học

       Xem thêm