Trắc nghiệm Địa 12 bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Trắc nghiệm Địa lý 12 Bài 20

Trắc nghiệm Địa lý 12: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế do VnDoc biên soạn bám sát chương trình học sẽ giúp các em học sinh lớp 12 trong quá trình ôn thi học kì 2 và ôn thi THPT Quốc Gia môn Địa.

Trắc nghiệm Địa lý 12: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế do Đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn bao gồm các phần kiến thức trọng tâm của Bài 20 giúp các em không chỉ nắm chắc kiến thức về cơ cấu kinh tế của nước ta lại rèn luyện kĩ năng làm Trắc nghiệm phục vụ kì thi sắp tới của các em.

Bản quyền đề thi thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Trắc nghiệm Địa lý 12
Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Câu 1: Cơ cấu ngành công nghiệp và xây dựng đang có sự chuyển dịch như thế nào?

A. Tăng tỉ trọng khu vực I

B. Tăng tỉ trọng khu vực II

C. Tăng tỉ trọng khu vực III

D. Tăng tỉ trọng cả 3 khu vực

Câu 2: Xu hướng ở khu vực I là gì?

A. Giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỉ trọng ngành thủy sản

B. Tăng tỉ trọng ngành nông nghiệp, giảm tỉ trọng ngành thủy sản

C. Giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, giảm tỉ trọng ngành thủy sản

D. Tăng tỉ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỉ trọng ngành thủy sản

Câu 3: Nếu xét riêng trong ngành nông nghiệp, tỉ trọng của cá ngành:

A. Tỉ trọng ngành trồng trọt tăng, tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng

B. Tỉ trọng ngành trồng trọt giảm, tỉ trọng ngành chăn nuôi giảm

C. Tỉ trọng ngành trồng trọt giảm, tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng

D. Tỉ trọng ngành trồng trọt tăng, tỉ trọng ngành chăn nuôi giảm

Câu 4: Năm 2005 ngành trồng trọt chiếm bao nhiêu % trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp?

A. 53,5%

B. 63,5%

C. 73,5%

D. 83,5%

Câu 5: Năm 2005 ngành chăn nuôi chiếm bao nhiêu % trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp?

A. 24,7%

B. 34,7%

C. 44,7%

D. 54,7%

Câu 6: Năm 2005 ngành dịch vụ nông nghiệp chiếm bao nhiêu % trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp?

A. 4,8%

B. 3,8%

C. 2,8%

D. 1,8%

Câu 7: Ở khu vực II, công nghiệp đang có xu hướng chuyển dịch cơ cấu:

A. Ngành công nghiệp chế biến giảm tỉ trọng

B. Ngành công nghiệp chế biến tăng tỉ trọng

C. Ngành công nghiệp khai khác tăng tỉ trọng

D. Ngành công nghiệp khai thác về chế biến cùng tăng tỉ trọng

Câu 8: Ở khu vực III, có những bước tăng trưởng ở các mặt:

A. Điện tử viễn thông

B. Du lịch

C. Tài chính ngân hàng

D. Kết cấu hạ tầng kinh tế và phát triển đô thị

Câu 9: Năm 2005 kinh tế nhà nước chiếm bao nhiêu % cơ cấu GDP?

A. 3,84%

B. 38,4%

C. 4,83%

D. 48,3%

Câu 10: Năm 2005 kinh tế ngoài Nhà nước chiếm bao nhiêu % cơ cấu GDP?

A. 53,5%

B. 5,35%

C. 45,6%

D. 4,56%

Câu 11: Năm 2005 kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm bao nhiêu % cơ cấu GDP?

A. 26%

B. 62%

C. 61%

D. 16%

Câu 12: Thành phần kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta?

A. Kinh tế Nhà nước

B. Kinh tế ngoài Nhà nước

C. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

D. Cả ba đáp án trên

Câu 13: Ở nước ta đã hình thành:

A. Các vùng động lực phát triển kinh tế

B. Vùng chuyên canh và các khu công nghiệp tập trung

C. Khu chế xuất có quy mô lớn

D. Cả ba đáp án trên

Câu 14: Năm 2005, vùng nào của nước ta phát triển công nghiệp mạnh nhất?

A. Đồng bằng sông Cửu Long

B. Đông Nam Bộ

C. Tây Nguyên

D. Duyên hải Nam Trung Bộ

Câu 15: Năm 2005, vùng nào của nước ta là vùng trọng điểm sản xuất lương thực, thực phẩm?

A. Đồng bằng Sông Hồng

B. Đồng bằng duyên hải miền Trung

C. Đồng bằng Sông Cửu Long

D. Đông Nam Bộ

Câu 16: Năm 2005 giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của đồng bằng sông Cửu Long chiếm bao nhiêu % cả nước?

A. 40,7%

B. 50,7%

C. 60,7%

D. 70,7%

Câu 17: Nước ta có mấy vùng kinh tế trọng điểm?

A. 1 vùng

B. 2 vùng

C. 3 vùng

D. 4 vùng

Câu 18: Năm 2005 giá trị sản xuất công nghiệp của Đông Nam Bộ chiếm bao nhiêu % cả nước?

A. 45,6%

B. 55,6%

C. 65,6%

D. 75,6%

Câu 19: Các vùng kinh tế trọng điểm của nước ta là:

A. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc

B. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

C. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

D. Cả ba đáp án trên

Câu 20: Việc phát huy thế mạnh của từng vùng nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế và tăng cường hội nhập với thế giới đã dẫn tới:

A. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân hóa sản xuất giữa các vùng trong nước

B. Sự phân hóa giàu nghèo giữa các vùng lãnh thổ

C. Sự mất cân bằng kinh tế

D. Cả ba đáp án trên

Đáp án trắc nghiệm Địa lý 12: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Câu 1B
Câu 2A
Câu 3C
Câu 4C
Câu 5A
Câu 6D
Câu 7B
Câu 8D
Câu 9B
Câu 10C
Câu 11D
Câu 12A
Câu 13D
Câu 14B
Câu 15C
Câu 16A
Câu 17C
Câu 18B
Câu 19D
Câu 20A

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Để tham khảo thêm nhiều đề thi và tài liệu học tập hay khác, trao đổi với thầy cô và giáo viên, mời các bạn tham gia nhóm: 2k2 quyết tâm đỗ đại họcTài liệu học tập lớp 12.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các em Trắc nghiệm Địa lý 12: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các em học sinh tài liệu Văn mẫu lớp 12, Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới, Chuyên đề Hóa học 12, Giải bài tập Sinh học 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Chúc các em đạt kết quả cao trong kỳ thi của mình.

Đánh giá bài viết
1 296
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Địa lý 12 Xem thêm