Trắc nghiệm Tin học 10 bài 1

Bài tập trắc nghiệm Tin học 10

VnDoc giới thiệu tới các bạn tài liệu Trắc nghiệm Tin học 10 bài 1 với các câu hỏi lý thuyết kết hợp cùng bài tập vận dụng, hỗ trợ học sinh trong quá trình củng cố bài học đồng thời ôn luyện nâng cao kết quả học tập môn Tin học 10.

Tin học 10 bài 1: Tin học là một ngành khoa học

Câu 1: Chọn phương án ghép đúng nói về thuật ngữ tin học trong các câu sau: Tin học là

A. Ngành khoa học về xử lý thông tin tự động dựa trên máy tính điện tử

B. Áp dụng máy tính trong các hoạt động xử lý thông tin

C. Máy tính và các công việc liên quan đến máy tính điện tử

D. Lập chương trình cho máy tính

Câu 2: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất: Máy tính trở thành công cụ lao động không thể thiếu được trong xã hội hiện đại vì:

A. Máy tính cho ta khả năng lưu trữ và xử lý thông tin

B. Máy tính giúp cho con người giải tất cả các bài toán khó

C. Máy tính là công cụ soạn thảo văn bản và cho ta truy cập vào Internet để tìm kiếm thông tin

D. Máy tính tính toán cực kì nhanh và chính xác

Câu 3: Nền văn minh thông tin gắn liền với loại công cụ nào?

A. Động cơ hơi nước

B. Máy điện thoại

C. Máy tính điện tử

D. Máy phát điện

Câu 4: Hãy chọn phương án ghép đúng: Tin học là một ngành khoa học vì đó là ngành

A. Nghiên cứu máy tính điện tử

B. Sử dụng máy tính điện tử

C. Được sinh ra trong nền văn minh thông tin

D. Có nội dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu riêng

Câu 5: Đặc điểm nổi bật của xã hội hiện nay là gì?

A. Sự ra đời của các phương tiện giao thông

B. Sự ra đời của máy bay

C. Sự ra đời của máy tính điện tử

D. Sự ra đời của máy cơ khí

Câu 6: Đặc thù của ngành tin học là gì?

A. Quá trình nghiên cứu và xử lí thông tin

B. Quá trình nghiên cứu và triển khai các ứng dụng không tách rời việc phát triển và sử dụng máy tính điện tử

C. Quá trình nghiên cứu và xử lí thông tin một cách tự động

D. Quá trình nghiên cứu và ứng dụng các công cụ tính toán

Câu 7: Những ưu việt của máy tính điện tử là gì?

A. Máy tính có thể làm việc đến 7/24 giờ

B. Máy tính có thể lưu trữ một lượng lớn thông tin trong một không gian rất hạn chế

C. Các máy tính có thể liên kết với nhau thành một mạng và các mạng máy tính tạo ra khả năng thu thập và xử lí thông tin rất tốt

D. Cả B và C đều đúng

Câu 8: Trong những tình huống nào sau đây, máy tính thực thi công việc tốt hơn con người?

A. Khi phân tích tâm lí một con người

B. Khi chuẩn đoán bệnh

C. Khi thực hiện một phép toán phức tạp

D. Khi dịch một tài liệu.

Câu 9: Phát biểu nào dưới đây về khả năng của máy tính là phù hợp nhất?

A. Giải trí

B. Công cụ xử lí thông tin

C. Lập trình và soạn thảo văn bản

D. A, B, C đều đúng

Câu 10: Chọn nhóm từ thích hợp điền vào đoạn sau: Ngành tin học gắn liền với…… và ……máy tính điện tử

A. Sự phát triển, sử dụng

B. Sử dụng, tiêu thụ

C. Sự phát triển, tiêu thụ

D. Tiêu thụ, sự phát triển

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án A A C D C B D B D A
Đánh giá bài viết
8 3.593
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn khác lớp 10 Xem thêm