Trọn bộ giáo án môn Hình học lớp 7 học kì 2

Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Tiết 33: LUYN TP
(V BA TRƢỜNG HP BNG NHAU CA TAM GIÁC)
I. Mc tiêu.
- Kiến thc: Ôn tập các trường hp bng nhau ca hai tam giác: cnh-cnh-cnh,
cnh-góc-cnh, góc-cnh-góc.
- K năng: Chng minh hai tam giác bng nhau cnh-cnh-cnh, cnh-góc-cnh,
góc-cnh-góc.
- Thái độ: Tích cc trong hc tp, có ý thc trong nhóm.
Cn thn, chính xác, trung thc.
II. Chun b:
- Chun b của gv: SGK, SGV, thước đo góc, bảng ph.
- Chun b của HS: Thưc thẳng, thước đo góc, ôn bài cũ.
III.Tiến trình bài dy:
1.Ổn định: 1 phút
2.Kim tra: kết hp trong bài mi
3.Bài mi:
1, Đặt vấn đề vào bài:
2,Thiết kế các hoạt động dy hc
Hoạt động ca thày và trò
TG
Ni dung
1. Hoạt động 1:
- Hc sinh quan sát hình v,
tìm hiu yêu cu ca bài toán.
? D đoán các tia phân giác
có trên hình v.
? Để chng minh mt tia là
phân giác ca mt góc ta phi
chứng minh điều gì.
? BH phân giác thì cn
chng minh hai góc nào bng
nhau
18
Bài 1
C
B
- Xét
ABH và
KBH có:
Ngày son:
Ngày dy: +Lp 7A:
+Lp 7C: /01/2....
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
? Vy thì phi chng minh 2
tam giác nào bng nhau
-HS thc hin chng minh
các tam giác bng nhau.
- Yêu cu mt HS lên bng
trình bày li gii.
2. Hoạt động 2:
GV: Yêu cu hc sinh làm
bài tp 2 trên bng
HS: 1 hc sinh lên bng v
hình.
- 1 hc sinh ghi GT, KL
- Hc sinh khác b sung (nếu
có)
GV: yêu cu hc sinh khác
đánh giá tng hc sinh lên
bng làm.
? Nêu cách chng minh AD =
BC
HS: chng minh
ADO =
CBO
OA = OB, chung, OB =
OD
GT GT
18
· ·
AH = HK (gt),
AHB=KHB 1v AHB KHB(c.g.c)
BH chung
· ·
ABH=KBH
BC là phân giác
·
ABK.
- Tương tự
AHC KHC
· ·
ACH=KCH
CB là phân giác
·
ACK.
- Ngoài ra BH và HC là tia phân giác ca góc
bt AHK; AH và KH là tia phân giác ca góc
bt BHC.
Bài 2
y
x
1
1
2
1
2
1
O
A
B
C
D
GT
OA = OC, OB = OD
KL
a) AC = BD
b)
EAB =
ECD
c) OE là phân giác góc xOy
Chng minh:
a) Xét
OAD và
OCB có:
OA = OC (GT)
chung
OB = OD (GT)
OAD =
OCB (c.g.c)
AD = BC
b) Ta có = 180
0
-
= 180
0
-
= do
OAD =
OCB (Cm trên)
O
O
A
1
A
2
C
1
C
2
A
2
C
2
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
? Nêu cách chng minh.
HS:
EAB =
ECD
= AB = CD
=
= OB = OD, OA = OC
OCB =
OAD
OAD =
OCB
HS: 1 hc sinh lên bng
chng minh ý b
? Tìm điều kiện để OE là
phân giác
·
xOy
.
- Phân tích:
OE là phân giác
OBE = ODE (c.c.c) hay
(c.g.c)
GV: Yêu cu hc sinh lên
bng chng minh.
HS: Thc hin.
=
. Ta có OB = OA + AB
OD = OC + CD
mà OB = OD, OA = OC
AB = CD
. Xét
EAB =
ECD có:
= (CM trên)
AB = CD (CM trên)
= (
OCB =
OAD)
EAB =
ECD (g.c.g)
c) xét
OBE và
ODE có:
OB = OD (GT)
OE chung
AE = CE (
AEB =
CED)
OBE =
ODE (c.c.c)
=
OE là phân giác
4.Cng c dn dò: 8 phút
+ Cng c:
- Các trường hợp bằng nhau của tam giác .
+ Nhim v v nhà:
- Ôn lại 3 trường hp bng nhau ca tam giác.
- Làm trước các bài tp còn li.
Tiết 34: LUYN TP
Ngày son:
Ngày dy: +Lp 7A:
+Lp 7C: /01/20...
A
1
C
1
B
1
D
1
A
2
C
2
xOy
A
1
C
1
A
1
C
1
B
1
D
1
AOE
COE
xOy

Giáo án Hình học lớp 7 học kì II

Trọn bộ giáo án môn Hình học lớp 7 học kì 2 là mẫu giáo án điện tử lớp 7 đầy đủ nhất được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Mời quý thầy cô cùng tham khảo để chuẩn bị đầy đủ nội dung, kiến thức và kỹ năng khi giảng bài trên lớp. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết và dùng máy tính để tải về.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 7. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Ngày soạn:

Ngày dạy: + Lớp 7A:

 

 

+ Lớp 7C: /01/2....

Tiết 33: LUYỆN TẬP

(VỀ BA TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC)

I. Mục tiêu.

- Kiến thức: Ôn tập các trường hợp bằng nhau của hai tam giác: cạnh-cạnh-cạnh, cạnh-góc-cạnh, góc-cạnh-góc.

- Kỹ năng: Chứng minh hai tam giác bằng nhau cạnh-cạnh-cạnh, cạnh-góc-cạnh, góc-cạnh-góc.

- Thái độ: Tích cực trong học tập, có ý thức trong nhóm.

                 Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II. Chuẩn bị:

- Chuẩn bị của gv: SGK, SGV, thước đo góc, bảng phụ.

- Chuẩn bị của HS: Thước thẳng, thước đo góc, ôn bài cũ.

III. Tiến trình bài dạy:

1. Ổn định: 1 phút

2. Kiểm tra: kết hợp trong bài mới

3. Bài mới:

1, Đặt vấn đề vào bài:

2, Thiết kế các hoạt động dạy – học

---------------

Trên đây chỉ là một phần của tài liệu, mời các bạn tải file ĐẦY ĐỦ về tham khảo.

Ngoài tài liệu Trọn bộ giáo án môn Hình học lớp 7 học kì 2, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu các môn: Toán lớp 7, Vật Lý lớp 7... và các Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.089
Sắp xếp theo

Giáo án Toán lớp 7

Xem thêm