Trọn bộ giáo án môn Tiếng Anh lớp 7 học kì 2

Giáo án học kì 2 lớp 7 môn Tiếng Anh

VnDoc.com mời các bạn cùng tham khảo Trọn bộ giáo án môn Tiếng Anh lớp 7 học kì 2. Đây là mẫu giáo án điện tử lớp 7 được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết và dùng máy tính để tải về.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 7. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Date: ....................................

Week: 20

Period: 55

Unit 7: TRAFFIC

Leson 1: Getting started – Monday in the playground

I. Objectives.

By the end of the lesson, Ss will be able to know some words, phrases related to traffic topic. The usage of “How” to ask about means of transport.

II. Teaching aids:

- Projector.

III. Procedure

1. Class organization.

- Greetings.

- Checking attendance: 7A

2. New lesson.

Ss’ and T’s activities

Contents

1. Warm up.

- T introduces the topic “ Traffic”

Ask: How/ By what means do you go to school every day?

On foot? By bicycle? By bus? On your parents’ motorbike…

- What means of transport is faster? What mean is safer? What means do you like most?Why?

- What can you see on the way to school every day?

- Who are Mai and Oanh?

- What may they talk about?

+ Play the recording. Ss listen and read.

 

2. Activities.

1-a: Ss work independently or in pairs to choose the correct answer to the questions. T then checks their answers, and gives explaination if necessary.

b- Ss work in pairs. T lets them check the answers in pairs or groups, then gives the keys. If there’s time, call some pairs to read the questions and give answers.

C- Colloquial expressions.

Tell Ss to refer back to the conversation to find the phrases. Ss practise saying them together ( T plays the recording again if necessary). Explain the meaning to the Ss, then give some examples.

d. Ask Ss to role-player the short conversations in pairs before creating their short role-plays. More able Ss can try to extend the conversation.

 

2. Ss work in pairs and write the means of transport under the right pictures. Then T lets Ss read each word correctly. Check and correct their pronunciation.

 

3. Ss work individually to do the task, and write their answers in their notebooks. T checks their answers.

 

4. Let Ss stand up and go round the class to ask everyone the question:

Ss have to take notes, and then some of them report their result to the class.

3. Homework

-Learn new words and phrases

Prepare A closer look 1.

1. Getting started

a. Choose the correct answer.

1. B 2. A 3. B 4. C

b. Answer the following questions.

1. She played with her brother/ stayed at home.

2. It’s about 2 kilometers.

3. She usually goes to school with her dad.

4. Because sometimes there are traffic jams

5. She goes to school by bike.

c. Can you find the following in the conversation? Do you know what they mean?

1. to have someone’s attention.

2. when you strongly support or agree with something.

3. very excited and keen to do something.

d. Work in pairs. Make short role-plays with the expressions above. Then practice them.

Example: - How about cycling to school with me tomorrow?

- Great idea!

2. Means of transport.

Write the words using the first letter given.

1. bike/ bicycle

2. bus

3. plane

4. boat

5. ship

6. train

7. motorbike

8. car

3. Match a verb on the left with a means of transport on the right. There may be more than one correct answer.

1. ride a bike 2. drive a car

3. fly by plane 4. sail on/ in a boat

5. get on/ get off a bus/ a train/ a bike/ a motorbike.

4. Find someone in your class who never.

- How often do you walk to school/ go to school by bus…?

- Do you (often walk to school/ go to school by bus?

---------------

Trên đây chỉ là một phần của tài liệu, mời các bạn tải file ĐẦY ĐỦ về tham khảo.

Ngoài tài liệu Trọn bộ giáo án môn Tiếng Anh lớp 7 học kì 2, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu các môn: Toán lớp 7, Vật Lý lớp 7, Tiếng Anh 7.. và các Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.001
Sắp xếp theo

Giáo án Tiếng anh lớp 7

Xem thêm